Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Niemowlę Jezus w świątyni

Symeon i Anna spotykają Jezusa i wielbią Boga za to, że posłał Zbawiciela.
1
Kiedy zakończył się okres poporodowego oczyszczenia, ustalony w Prawie Mojżesza, rodzice zanieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go poświęcić Panu (tak jak było to napisane, że każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu). – Slajd 1
2
Złożyli też ofiarę oczyszczenia, którą według Prawa Mojżeszowego mogła być para synogarlic lub dwa młode gołębie. – Slajd 2
3
W Jerozolimie przebywał wtedy pewien człowiek, który miał na imię Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i oddany Bogu. Oczekiwał on pocieszenia dla Izraela, a Duch Święty był z nim. To właśnie Duch Święty zapowiedział mu wcześniej, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Mesjasza, obiecanego przez Boga. – Slajd 3
4
Tego właśnie dnia Symeon, pod wpływem Ducha, przyszedł do świątyni. A gdy rodzice przynieśli Jezusa, aby zgodnie z Prawem poświęcić Go Bogu... – Slajd 4
5
... Symeon wziął Dziecko na ręce i wielbił Boga: „Teraz, Władco, mogę umrzeć spokojnie”. – Slajd 5
6
„Zobaczyłem bowiem Twoje zbawienie, które przygotowałeś dla wszystkich ludów: światło, by oświecało pogan i chwałę twego narodu izraelskiego”. – Slajd 6
7
A Jego rodzice dziwili się temu, co było o Nim powiedziane. – Slajd 7
8
Potem Symeon pobłogosławił ich i powiedział do Marii: „Z powodu tego Dziecka niejeden w Izraelu upadnie i niejeden się podźwignie. On będzie znakiem, któremu będą się sprzeciwiać. Twoją duszę zaś przeszyje miecz, aby zostały ujawnione przewrotne myśli wielu”. – Slajd 8
9
Przebywała tam również prorokini Anna, córka Fanuela z plemienia Asera. Była zamężna tylko siedem lat, potem owdowiała, a teraz miała osiemdziesiąt cztery lata – była więc staruszką. – Slajd 9
10
Przebywała ciągle w świątyni, służąc Bogu w dzień i w nocy, pościła i modliła się. – Slajd 10
11
W tej właśnie chwili podeszła, zaczęła wielbić Boga i mówić o Jezusie wszystkim oczekującym wyzwolenia Jerozolimy. – Slajd 11
12
Kiedy Józef z Marią spełnili wszystkie wymagania Prawa Pańskiego związane z oczyszczeniem, wrócili do Galilei, do swojego miasta Nazaret. – Slajd 12
13
A dziecko rosło, nabierało sił i mądrości, a Bóg otaczał je swoją łaskawą opieką. – Slajd 13
14
Slajd 14