Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Ucieczka do Egiptu

Anioł nakazuje Józefowi ucieczkę do Egiptu, aby uchronić go przed złością Heroda, który chce zabić Jezusa.
1
Po odjeździe mędrców Józefowi ukazał się we śnie anioł Pana i powiedział: „Wstań, weź Dziecko oraz Jego matkę i uciekaj do Egiptu! Herod bowiem chce zabić to dziecko. Pozostań tam, dopóki ci nie powiem, że możesz wrócić!”. – Slajd 1
2
Józef wstał jeszcze tej nocy, zabrał Dziecko oraz Jego matkę i wyruszył do Egiptu. Przebywał tam aż do śmierci Heroda. A to wszystko stało się, aby wypełniły się słowa Pana wypowiedziane przez proroka: „Z Egiptu wezwałem Mojego Syna”. – Slajd 2
3
Gdy Herod zorientował się, że mędrcy go zawiedli, strasznie się rozgniewał. – Slajd 3
4
Następnie kazał pozabijać w Betlejem i w okolicy wszystkich chłopców w wieku do dwóch lat. Ten wiek ustalił na podstawie rozmowy z mędrcami. – Slajd 4
5
Tak wypełniły się słowa proroka Jeremiasza: „Słychać było krzyk w Rama, płacz i wielki lament. To Rachela opłakuje swe dzieci, nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma”. – Slajd 5
6
Po śmierci Heroda anioł Pana ponownie ukazał się we śnie śnie przebywającemu w Egipcie Józefowi i powiedział: „Wstawaj, Józefie! Weź Dziecko i Jego matkę i wracajcie do Izraela, bo umarli już ci, którzy chcieli Je zabić”. – Slajd 6
7
Wtedy on wstał, zabrał Dziecko i Jego matkę i powrócił do ziemi izraelskiej. Gdy się jednak dowiedział, że w Judei rządzi syn Heroda, Archelaus, bał się tam wracać. Ostrzeżony we śnie, odszedł do Galilei. – Slajd 7
8
Przybył ze swą rodziną do Nazaretu i tam zamieszkał. W ten sposób wypełniły się zapowiedzi proroków, że Jezus będzie nazwany Nazarejczykiem. – Slajd 8
9
Slajd 9