Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Mędrcy odwiedzają Jezusa

Gwiazda prowadzi mędrców ze Wschodu do Jezusa.
1
Kiedy Jezus urodził się w Betlejem, w Judei... – Slajd 1
2
... Za panowania króla Heroda, do Jerozolimy przybyli mędrcy ze Wschodu i pytali: – Slajd 2
3
„Gdzie jest to dziecko, które ma być królem Żydów? Zobaczyliśmy bowiem na Wschodzie Jego gwiazdę i przybyliśmy, aby złożyć Mu hołd”. Kiedy król Herod o tym usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. – Slajd 3
4
Herod zwołał więc arcykapłanów i nauczycieli Pisma i pytał, gdzie ma się narodzić Mesjasz. A oni mu odpowiedzieli: „W Betlejem w Judei, bo tak napisał prorok [Micheasz]: »A ty, Betlejem w ziemi judzkiej, wcale nie jesteś najgorsze wśród miast Judy, gdyż z ciebie będzie pochodził władca, który będzie pasł Izraela, mój lud«”. – Slajd 4
5
Wtedy król potajemnie wezwał do siebie mędrców i wypytywał ich dokładnie, kiedy pojawiła się gwiazda. Potem posłał ich do Betlejem i powiedział: „Idźcie i odszukajcie to dziecko, a gdy Je znajdziecie, donieście mi o tym, bo ja też chciałbym złożyć mu hołd”. – Slajd 5
6
Mędrcy wysłuchali króla i ruszyli w dalszą drogę. Znowu ukazała się im gwiazda... – Slajd 6
7
... I prowadziła ich aż do miejsca, gdzie znajdowało się Dziecko. Bardzo ucieszyli się na jej widok. – Slajd 7
8
Gdy weszli do domu, zobaczyli Dziecko i Jego matkę, Marię. Padli przed Nim na kolana i oddali Mu hołd. Następnie wyjęli swe dary i ofiarowali Mu złoto, kadzidło i mirrę. – Slajd 8
9
Później we śnie otrzymali nakaz, aby nie wracać do Heroda. Dlatego inną drogą powrócili do swego kraju. – Slajd 9
10
Slajd 10