Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Narodziny Jezusa

Maria i Józef udali się w podróż do Betlejem, gdzie narodził się Jezus, a anioł obwieścił tę dobrą nowinę pasterzom.
1
Gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii, ukazał się dekret cesarza Augusta, aby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Był to pierwszy tego rodzaju spis. – Slajd 1
2
Wszyscy więc, szli zarejestrować się w swoich rodzinnych miastach. Również Józef musiał udać się w długą podróż na południe, do Miasta Dawidowego Betlejem, ponieważ pochodził z rodu Dawida. – Slajd 2
3
Miał tam być spisany wraz ze swoją żoną Marią, która spodziewała się dziecka. – Slajd 3
4
Gdy byli w Betlejem, nadszedł dla niej czas porodu. – Slajd 4
5
Tej nocy Maria urodziła swego pierworodnego syna. Owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, bo nie było dla nich nigdzie miejsca, aby mogli przenocować. Więc spędzili tę noc w stajni, ze zwierzętami. – Slajd 5
6
Na pobliskich polach przebywali wtedy pasterze, którzy na przemian trzymali nocną wartę przy swoim stadzie. Nagle ukazał im się anioł Pana. Chwała Pana oświeciła ich z każdej strony i bardzo się przestraszyli. – Slajd 6
7
Jednak anioł powiedział do nich: „Nie bójcie się! Przynoszę wam dobrą nowinę, która będzie dla wszystkich źródłem radości. Dzisiaj w mieście Dawida urodził się wam Zbawiciel. Jest Nim Chrystus, Pan. Znajdziecie tam Niemowlę owinięte w pieluszki i położone w żłobie”. – Slajd 7
8
I zaraz do anioła przyłączyło się mnóstwo wojsk anielskich, które wysławiały Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których On obdarzył miłością”. – Slajd 8
9
A kiedy aniołowie ich opuścili, by wrócić do nieba, pasterze mówili jeden do drugiego: „Chodźmy do Betlejem i zobaczmy to, o czym powiedział Pan!”. – Slajd 9
10
Pobiegli więc do Betlejem i znaleźli tam Marię, Józefa i Niemowlę leżące w żłobie. Kiedy Go pasterze zobaczyli, zaczęli opowiadać to, co im powiedziano o Dzieciątku. – Slajd 10
11
A wszyscy, którzy o tym usłyszeli, bardzo się dziwili. – Slajd 11
12
Marii zaś te słowa zapadły w pamięć i głęboko się nad nimi zastanawiała. – Slajd 12
13
Pasterze powrócili do swoich stad, chwaląc i wysławiając Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli, jak im to wcześniej zapowiedział anioł. – Slajd 13
14
Slajd 14