Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Józef poślubia Marię

Anioł objawia Józefowi, że ciąża Marii jest Bożym dziełem.
1
Jezus Chrystus urodził się w takich oto okolicznościach: Jego matka, Maria, była zaręczona z Józefem. Ale zanim wspólnie zamieszkali, zaszła w ciążę za sprawą Ducha Świętego. Ponieważ Józef, jej narzeczony, był dobrym człowiekiem i nie chciał jej publicznie oskarżać, postanowił bez rozgłosu zerwać zaręczyny. – Slajd 1
2
Gdy nad tym rozmyślał, ukazał mu się we śnie anioł Pana i powiedział: – Slajd 2
3
„Józefie, synu Dawida, nie bój się małżeństwa z Marią, bo dziecko, którego się spodziewa, poczęło się z Ducha Świętego. Gdy urodzi Syna, nadasz Mu imię Jezus, gdyż On zbawi swój lud od grzechów”. – Slajd 3
4
„To wszystko stało się, aby wypełniło się, co Pan zapowiedział przez proroka: »Oto dziewica pocznie i urodzi Syna i nazwą Go Emmanuel, to znaczy: Bóg jest z nami«”. – Slajd 4
5
Gdy Józef się obudził, zgodnie z poleceniem anioła Pańskiego ożenił się z Marią... – Slajd 5
6
... Ale nie współżył z nią, dopóki nie urodziła syna, któremu dał na imię Jezus. – Slajd 6
7
Slajd 7