Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Narodziny Jana Chrzciciela

Zachariaszowi i Elżbiecie urodził się syn obiecany przez Boga.
1
Dla Elżbiety nadszedł czas porodu i urodziła syna. Kiedy jej sąsiedzi oraz krewni usłyszeli o tym, że Pan okazał jej swoje wielkie miłosierdzie, cieszyli się razem z nią. – Slajd 1
2
Ósmego dnia po narodzinach przyszli, aby obrzezać dziecko i chcieli nadać mu imię Zachariasz, po ojcu. – Slajd 2
3
Matka jego powiedziała jednak: „Nie, on będzie miał na imię Jan”. Oni na to: „Nikt w twojej rodzinie nie nosił takiego imienia”. – Slajd 3
4
Za pomocą znaków pytali więc jego ojca, jak chce nazwać swego syna. – Slajd 4
5
A on poprosił o tabliczkę i napisał: „Jego imię jest Jan”. Wtedy wszyscy bardzo się zdziwili. – Slajd 5
6
W tej samej chwili Zachariasz odzyskał mowę i zaczął wielbić Boga. – Slajd 6
7
Wszystkich sąsiadów ogarnął lęk, a wiadomość o tym zdarzeniu szybko rozeszła się po całej Judei. Ci, którzy to słyszeli, zastanawiali się, kim będzie ten chłopiec, bo Pan już otoczył go szczególną opieką. – Slajd 7
8
Jego ojciec Zachariasz, natchniony Duchem Świętym, tak prorokował: „Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, bo wziął w opiekę i wyzwolił swój lud”. – Slajd 8
9
„Posłał potężnego Zbawcę z królewskiego rodu Dawida, swego sługi. Właśnie tak, jak kiedyś obiecał przez swych świętych proroków, że uratuje nas od nieprzyjaciół i wyrwie z rąk wszystkich prześladowców”. – Slajd 9
10
„Uczynił to, aby okazać łaskę naszym praojcom i wspomnieć swoje święte przymierze – przysięgę złożoną naszemu ojcu Abrahamowi. Obietnicę, że pozwoli nam, ocalonym z ręki wrogów, służyć Mu bez lęku, z poświęceniem i w sprawiedliwości przed Nim przez wszystkie nasze dni”. – Slajd 10
11
„A ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem Najwyższego, bo pójdziesz przed Panem, aby przygotować Jego drogi. Dasz Jego ludowi poznać zbawienie przez odpuszczenie ich grzechów”. – Slajd 11
12
„Ze względu na wielkie miłosierdzie naszego Boga, zajaśnieje nam światłość z wysokości, by oświecić tych, którzy pozostają w ciemności i w cieniu śmierci, i wprowadzić nas na drogę pokoju”. <br/>Chłopiec zaś rósł i dojrzewał duchowo. Przebywał na pustyni, aż do chwili rozpoczęcia swej publicznej działalności w Izraelu. – Slajd 12
13
Slajd 13