Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Zapowiedź narodzin Jana Chrzciciela

Anioł ukazuje się Zachariaszowi i zapowiada mu narodziny syna. Zachariasz jednak ma wątpliwości, bo jego żona jest stara.
1
W czasach Heroda, króla Judei... – Slajd 1
2
... żył pewien kapłan, który miał na imię Zachariasz. Należał on do kapłańskiej grupy Abiasza. Jego żona Elżbieta pochodziła z rodu Aarona. – Slajd 2
3
Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pana. – Slajd 3
4
Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była bezpłodna, a byli już w starszym wieku. – Slajd 4
5
Pewnego razu Zachariasz pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, bo przyszła kolej na jego zmianę. – Slajd 5
6
Kapłani mieli zwyczaj losować, kto ma wejść do miejsca świętego, aby złożyć ofiarę z kadzidła. Tym razem los padł na Zachariasza. – Slajd 6
7
W czasie składania ofiary na dziedzińcu znajdowało się wielu modlących się ludzi. – Slajd 7
8
Nagle ukazał mu się anioł Pana, stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. Na jego widok Zachariasza ogarnęły zdumienie i strach. – Slajd 8
9
Wtedy anioł powiedział: „Nie bój się, Zachariaszu! Przyszedłem ci powiedzieć, że Bóg wysłuchał twojej modlitwy...” – Slajd 9
10
„...twoja żona, Elżbieta, urodzi syna. Daj mu na imię Jan! Stanie się on powodem radości nie tylko dla ciebie, ale także dla wielu innych ludzi, bo będzie wielki w oczach Pana”. – Slajd 10
11
„Nie będzie pił wina ani innych tego rodzaju napojów, a Duch Święty napełni go już w łonie jego matki. A on przyprowadzi z powrotem wielu Izraelitów do Pana, ich Boga”. – Slajd 11
12
„On sam pójdzie przed Panem w duchu i z mocą Eliasza. Zwróci serca ojców ku dzieciom, nieposłusznych ku mądrości sprawiedliwych, aby przygotować lud dla Pana”. – Slajd 12
13
Wtedy Zachariasz zapytał anioła: „Czy to możliwe? Przecież jestem już stary, a i moja żona jest w podeszłym wieku”. Anioł odpowiedział: „Ja jestem Gabriel i przebywam w najbliższym otoczeniu Boga. To On posłał mnie do ciebie z tą dobrą nowiną”. – Slajd 13
14
„Ponieważ jednak mi nie uwierzyłeś, stracisz mowę i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, gdy ta obietnica się spełni”. – Slajd 14
15
Tymczasem ludzie czekali na Zachariasza na dziedzińcu i dziwili się, dlaczego tak długo przebywa w świątyni. – Slajd 15
16
Gdy się wreszcie ukazał, nie był w stanie wypowiedzieć ani słowa. Po jego gestach zebrani zorientowali się, że miał tam widzenie. – Slajd 16
17
Po upływie okresu służby Zachariasz wrócił do domu. Wkrótce jego żona zaszła w ciążę i przez pięć miesięcy się ukrywała. – Slajd 17
18
Elżbieta mówiła: „Jakże łaskawy jest dla mnie Pan, bo przywrócił mi szacunek u ludzi!”. – Slajd 18
19
Slajd 19