Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Słowo stało się ciałem

Jan rozpoczyna swoją ewangelię od opisu tego, jak Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał między ludźmi.
1
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. – Slajd 1
2
Ono powołało do istnienia wszystko. Nic, co zostało stworzone, nie zaistniało bez Niego. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. – Slajd 2
3
Światło świeci w ciemności, a mrok nie był w stanie go pochłonąć. – Slajd 3
4
Bóg posłał swego człowieka, który miał na imię Jan. – Slajd 4
5
On przyszedł jako świadek, aby zaświadczyć o światłości i aby wszyscy przez niego uwierzyli.  Nie był on światłością, lecz miał złożyć świadectwo o światłości. – Slajd 5
6
Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. – Slajd 6
7
Na świecie było Słowo i świat przez Nie powstał, ale świat Go nie poznał. – Slajd 7
8
Przyszło do swej własności, ale swoi Go nie przyjęli. – Slajd 8
9
Tym jednak, którzy Je przyjęli i uwierzyli w Jego imię... – Slajd 9
10
... dało prawo stać się dziećmi Bożymi... – Slajd 10
11
... którzy narodzili się nie fizycznie, ani w wyniku namiętności czy ludzkich planów, ale z Boga. – Slajd 11
12
Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. – Slajd 12
13
Ujrzeliśmy Jego chwałę, którą Ojciec obdarzył swego jedynego Syna, pełnego łaski i prawdy. – Slajd 13
14
Jan świadcząc o Nim, głośno zawołał: „Nadchodzi ktoś większy ode mnie, bo istniał wcześniej niż ja!”. Wszyscy przecież wzięliśmy z Jego pełni łaskę za łaską. – Slajd 14
15
Mojżesz bowiem dał nam Prawo, natomiast dzięki Jezusowi Chrystusowi nastały łaska i prawda. – Slajd 15
16
Boga nikt nigdy nie widział, ale objawił nam Go Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. – Slajd 16
17
Slajd 17