Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Pogoń Gedeona za Madianitami

Gedeon ściga Madianitów.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Kiedy Madianici zaczęli uciekać z pola walki, Gedeon i jego trzystu wojowników wyruszyli w pogoń za nimi. Efraimici schwytali i zabili książąt Oreba oraz Zeebę. Jednak królowie madiańscy Zebach i Salmunna przekroczyli rzekę Jordan wraz z 15 tysiącami wojowników i rozłożyli się obozem w Karkor. – Slajd 1
2
Kiedy Gedeon dotarł do Sukkot, jego ludzie byli głodni i wyczerpani. Gedeon poprosił zatem starszych Sukkot: „Dajcie, proszę, po bochenku chleba ludziom, którzy idą ze mną, gdyż są wyczerpani, a ścigamy Zebacha i Salmunnę, królów madiańskich”. – Slajd 2
3
Starsi z Sukkot odpowiedzieli: „Czy Zebach i Salmunna są już w twoich rękach, że mamy dać chleba twoim wojownikom?”. Gedeon zdenerwował się: „Dobrze! Skoro odmawiacie, to gdy Pan wyda mi Zebacha i Salmunnę, wówczas wymłócę wam skórę cierniami i głogiem”. Potem odszedł stamtąd do Penuel i poprosił o jedzenie, ale otrzymał podobną odpowiedź. Wtedy zapowiedział mieszkańcom: „Gdy wrócę cało, zburzę tę wieżę”. – Slajd 3
4
Następnie Gedeon poszedł okrężną drogą, z której korzystały karawany, by zaskoczyć obóz Madianitów. – Slajd 4
5
Zebach i Salmunna, królowie madiańscy zdołali uciec z pola walki, ale Gedeon gonił ich i pojmał. A kiedy odkrył, że oni zabili jego braci, wtedy ich zgładził. – Slajd 5
6
Potem Gedeon powrócił do Sukkot i ukarał 77 przywódców tej miejscowości. Wziął ciernie pustyni i osty i dał nauczkę tym ludziom. Zniszczył również wieżę w Penuel. – Slajd 6
7
Izraelici powiedzieli do Gedeona: „Panuj nad nami! Uratowałeś nas bowiem przed Madianitami”. A Gedeon odpowiedział: „Ani ja, ani mój syn nie będziemy nad wami panować. To Pan jest waszym władcą”. – Slajd 7
8
Potem Gedeon poprosił Izraelitów, aby każdy dał złoty kolczyk ze swego wojennego łupu. Chętnie to zrobiono, a waga złota wynosiła 20 kilogramów. Dodano do tego jeszcze złote półksiężyce, łańcuszki, i purpurowe szaty zabrane królom madiańskim. – Slajd 8
9
Gedeon zrobił z tego złoty efod i umieścił go w swoim mieście Ofra. Izraelici jednak zaczęli czcić ten przedmiot i stał się on pułapką dla Gedeona oraz jego rodziny. – Slajd 9
10
W czasie życia Gedeona w kraju panował spokój przez 40 lat. Po jego śmierci jednak Izraelici znowu zaczęli czcić Baala. – Slajd 10
11
Slajd 11