Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Getsemane i zaparcie się Piotra

Jezus został aresztowany w Getsemane, a Piotr się Go zaparł.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Po spożyciu uroczystej kolacji paschalnej, Jezus ze swoimi uczniami poszedł na górę Oliwną. A kiedy tam byli, powiedział im: „Jeszcze tej nocy wszyscy mnie opuścicie. Stanie się tak, jak zapowiedział Bóg przez proroków: »Uderzę pasterza i rozproszą się owce jego stada«. Ale kiedy zostanę wzbudzony z martwych, udam się do Galilei i tam się z wami spotkam”. – Slajd 1
2
Piotr powiedział do Jezusa: „Ja nigdy Cię nie opuszczę, nawet jeśli inni to zrobią!”. – Slajd 2
3
Jezus odpowiedział mu: „Jeszcze tej nocy, zanim o świcie kogut zapieje drugi raz, trzy razy zaprzeczysz, że mnie znasz”.<br/> – Slajd 3
4
„Nigdy! Nie wyprę się Ciebie, nawet gdybym miał z Tobą umrzeć” – zarzekał się Piotr. Pozostali również przysięgali wierność Jezusowi.<br/> – Slajd 4
5
Następnie wszyscy razem udali się do gaju oliwnego zwanego Ogrodem Getsemane. Kiedy dotarli na miejsce, Jezus powiedział: „Usiądźcie tutaj, a ja pójdę się modlić”. Potem zabrał ze sobą tylko Piotra, Jana i Jakuba. – Slajd 5
6
Jezusa ogarnął lęk i głęboki niepokój, więc powiedział do Piotra, Jana i Jakuba: „Moją duszę ogarnął śmiertelny smutek. Zostańcie ze mną, czuwajcie i módlcie się!”. – Slajd 6
7
Jezus odszedł na bok, padł na ziemię i modlił się, aby, jeśli to możliwe, ominęła go ta straszna chwila: „Ojcze, Ojcze, Ty możesz wszystko. Oddal ode mnie ten kielich. Jednak to Twoja wola niech się stanie, a nie moja!”. – Slajd 7
8
Jezus wrócił do trzech uczniów i zastał ich śpiących. Obudził ich i powiedział do Piotra: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie poddali się pokusie! Duch jest ochoczy, ale ciało słabe”. Jednak kiedy powrócił do nich drugi i trzeci raz po swojej modlitwie, oni znowu spali. – Slajd 8
9
Kiedy Jezus powrócił do nich po raz trzeci, powiedział: „Nadal śpicie i odpoczywacie? Dosyć! Nadeszła już moja godzina! Teraz Ja, Syn Człowieczy, zostanę wydany w ręce grzeszników. Wstawajcie! Chodźmy! Nadchodzi już ten, który mnie zdradził”. – Slajd 9
10
Gdy to jeszcze mówił, zjawił się Judasz, a z nim zgraja ludzi z mieczami i kijami. Wysłali ich arcykapłani, uczeni w Piśmie i przywódcy żydowscy. Judasz uzgodnił z nimi wcześniej taki znak: „Ten, którego pocałuję jest tym, którego szukacie”. Kiedy Judasz pocałował Jezusa, uzbrojony tłum rzucił się i schwytał Go.<br/> – Slajd 10
11
Piotr zaś wyciągnął miecz, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu ucho. Wtedy Jezus powiedział do Piotra, aby schował miecz. – Slajd 11
12
„Nie stawiajcie im oporu!” – odpowiedział Jezus. Po czym dotknął rany i uleczył ucho sługi. Następnie zaprowadzono Jezusa do rezydencji najwyższego kapłana. Uczniowie zaś opuścili Go i uciekli. Jan i Piotr poszli za Jezusem, ale trzymali się z daleka.<br/> – Slajd 12
13
Piotr, idąc za Jezusem, doszedł do rezydencji arcykapłana. Tam usiadł razem ze strażnikami przy ognisku, aby się ogrzać. – Slajd 13
14
Najwyższy kapłan i przywódcy żydowscy szukali dowodów przeciwko Jezusowi, aby skazać Go na karę śmierci, ale nic nie znaleźli. Wielu fałszywie świadczyło przeciwko Niemu, ale ich zeznania wzajemnie się wykluczały. – Slajd 14
15
Niektórzy wystąpili z takimi oskarżeniami: „Słyszeliśmy, jak mówił, że zburzy tę świątynię, zbudowaną przez ludzi, i bez pomocy ludzkich rąk w trzy dni zbuduje nową”. – Slajd 15
16
„Nie będziesz się bronił wobec tych zarzutów?” – zapytał arcykapłan. Jezus jednak milczał i nic nie odpowiedział. – Slajd 16
17
Wtedy najwyższy kapłan zapytał: „Czy jesteś Mesjaszem, Synem Bożym?”. „Tak, jestem! Zobaczycie Syna Człowieczego zasiadającego po prawicy Boga i powracającego w obłokach na ziemię” – powiedział mu Jezus. – Slajd 17
18
Kiedy usłyszał to arcykapłan, rozdarł swoje szaty i zapytał: „Po co nam jeszcze świadkowie? Usłyszeliście, jak znieważa Boga. Co wy na to?”. A oni wszyscy orzekli, że jest winien śmierci. – Slajd 18
19
Potem niektórzy zaczęli pluć na Jezusa. Zawiązali mu oczy, bili Go po twarzy i szyderczo wołali: „Prorokuj, kto cię uderzył!”. Również strażnicy, którzy pilnowali Jezusa, bili Go. – Slajd 19
20
W tym czasie Piotr był na dziedzińcu i przyszła tam jedna ze służących arcykapłana. Przyjrzała mu się uważnie i powiedziała: „Ty też byłeś z tym Jezusem z Nazaretu”. A Piotr zaprzeczył: „Nie wiem o czym mówisz”.<br/> – Slajd 20
21
Odszedł do bramy wejściowej, ale zauważyła go tam inna służąca, wskazała na niego i powiedziała: „Ten człowiek był z Jezusem”. Piotr znów zaprzeczył: „Nawet nie znam tego człowieka!”. – Slajd 21
22
Po chwili stojący tam ludzie podeszli do Piotra i powiedzieli: „Ty na pewno jesteś jednym z jego uczniów, bo zdradza cię galilejski akcent”. Piotr zaś zaczął się zaklinać i przysięgać: „Nie znam tego człowieka”. I wtedy zapiał kogut. – Slajd 22
23
Jezus odwrócił się i spojrzał na Piotra, a on przypomniał sobie Jego słowa: „Zanim jutro zapieje kogut, aż trzy razy zaprzeczysz, że mnie znasz”. – Slajd 23
24
Wtedy Piotr wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. – Slajd 24
25
Slajd 25