Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.
1
Samuel dorastał pod opieką kapłana Heliego. Z każdym rokiem stawał się coraz silniejszy i mądrzejszy. – Slajd 1
2
Bóg obdarzył jego rodziców jeszcze wieloma dziećmi. Co roku odwiedzali Samuela podczas  uroczystości w świątyni. – Slajd 2
3
Kiedy jego matka, Anna, przychodziła w odwiedziny, zawsze przynosiła Samuelowi nową szatę. Podczas gdy Samuel i Heli oddawali cześć Bogu w świątyni, zawsze miał na sobie swoją szatę. – Slajd 3
4
Kapłan Heli miał dorosłych synów, ale oni zachowywali się bardzo, bardzo źle. Synowie ci nie chcieli czynić tego, co właściwe. Kradli i kłamali, czym bardzo zasmucali Boga. – Slajd 4
5
Samuel jednak czcił Boga. Zawsze starał się robić to, co właściwe. Samuel był posłuszny Heliemu i przestrzegał Bożych praw. Samuel oddawał cześć Bogu, wybierając czynienie tego, co słuszne. – Slajd 5
6
Do kapłana Heliego przyszedł prorok, aby przekazać mu wiadomość od Boga: „Twoi synowie bardzo zasmucają Boga. Krzywdzą ludzi, kradną i chodzą tam, gdzie nie należy. Musisz ich upomnieć, żeby nie robili tych wszystkich złych rzeczy! Jeśli tego nie zrobisz, Bóg  ich ukarze". – Slajd 6
7
Jednak synowie Heliego nie oddawali Bogu czci. Wciąż zachowywali się bardzo, bardzo źle. Wciąż nie robili tego, co właściwe i bardzo zasmucili Boga. – Slajd 7
8
Serce Samuela było bardzo czułe. Samuel nie przestawał wielbić Boga. <br/>Miłość Samuela do Boga stawała się coraz silniejsza. Bóg kochał Samuela, a Samuel kochał Boga. – Slajd 8
9
Slajd 9