Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.
1
Eli i jego synowie nie żyli, a Samuel został kapłanem Izraela. Kochał Boga i kochał ludzi. Pościł, modlił się i obchodził Boże święta. – Slajd 1
2
Samuel powiedział ludowi, aby pozbył się złych grzechów. Muszą odrzucić swoje bożki i ponownie wrócić do Boga. – Slajd 2
3
Samuel powiedział: "Tylko Bogu musimy oddawać cześć, bo inaczej Filistyni mogą nam zaszkodzić". Zawsze kochajmy i czcijmy Boga. Wtedy On będzie nas chronił! Spotkajcie się wszyscy ze mną w Mitzpah, a ja będę się za was modlił. Pośćmy i módlmy się do Boga, aby nam przebaczył i chronił nas". – Slajd 3
4
Bóg wysłuchał modlitw Samuela i wprawił Filistynów w zakłopotanie. Zamiast zranić Izraela, ich żołnierze zostali posiniaczeni. – Slajd 4
5
Filistyni wrócili do swojego kraju i nie niepokoili już Izraela. Wokół Izraela panował pokój i nikt ich już nie niepokoił. – Slajd 5
6
Samuel zawsze pościł i modlił się za lud. Podróżował po całej okolicy. Samuel sądził lud w całym Izraelu. Zachowywał ich pobożnie, bezpiecznie i zdrowo. – Slajd 6
7
Slajd 7