Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Izrael chce mieć króla

Lud domaga się, by na jego czele stanął król.
1
Samuel zestarzał się, a jego synowie byli dorosłymi mężczyznami. Uczynił ich przywódcami Świątyni. Synowie Samuela oszukiwali, kłamali i kradli. Nie kochali Boga ani nie błogosławili ludu. – Slajd 1
2
Lud rzekł do Samuela: "Twoi synowie są bardzo źli, nie będą nas traktować sprawiedliwie jak ty. Chcemy być jak inne narody, chcemy mieć króla!". To bardzo zasmuciło Samuela. – Slajd 2
3
Samuel uklęknął i modlił się do Boga. Opowiedział Bogu, że lud pragnie króla. Bóg powiedział Samuelowi, żeby dał ludowi to, czego chciał, ale ostrzegł go przed wszystkimi kłopotami, które przyniesie król! – Slajd 3
4
Król będzie brał ich synów, aby hodowali jego konie, orząc jego pola i tocząc jego wojny. Król weźmie ich córki, aby dla niego pracowały. Będą piec, gotować i wykonywać wszystkie prace". – Slajd 4
5
Król sprawi, że ludzie będą mu oddawać swoje winogrona, oliwki i pszenicę. Król sprawi, że ludzie będą mu oddawać swoje osły, krowy, kozy i owce. – Slajd 5
6
Samuel spoke to the people, he told them God’s warning. They said, ‘We still want a king!’ Nie zważali na kłopoty, jakie przyniesie król. – Slajd 6
7
Samuel znów modlił się do Boga: "Lud nadal chce króla". Bóg powiedział Samuelowi: "Daj ludowi to, czego chce! Daj im ich króla! – Slajd 7
8
Slajd 8