Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Obietnica Dawida

Dawid dotrzymuje obietnicy danej Jonatanowi i troszczy się o niepełnosprawnego Mefiboszeta.
1
Dawid został królem Judy, ale ludzie byli smutni z powodu śmierci Saula.<br/>Byli smutni, że stracili Jonatana, a niektórzy nie chcieli, by Dawid był ich królem. Ich lojalność pozostała przy domu Saula. – Slajd 1
2
Przez wiele lat ród Dawida i ród Saula były w stanie wojny.<br/>Dawid był znacznie silniejszy, a ród Saula nie mógł zostać odbudowany.<br/>Armia Dawida zwyciężyła, a armia Saula została pokonana.<br/>Teraz korona należała do Dawida i to on zasiadał na tronie Izraela. – Slajd 2
3
Wiele lat wcześniej Dawid obiecał Jonatanowi, że zaopiekuje się jego rodziną.<br/>Dawid odszukał krewnych Jonatana, aby mógł im pobłogosławić. – Slajd 3
4
Jonatan miał syna, który przeżył wojnę. Nazywał się Mefiboszet.<br/>Jego pielęgniarka upuściła go, gdy był mały. Miał połamane nogi i był kulawy. – Slajd 4
5
Słudzy Dawida dowiedzieli się, gdzie ukrywa się Mefiboszet.<br/>Przyprowadzono go, drżącego ze strachu, przed oblicze Dawida. – Slajd 5
6
„Jonatan, twój ojciec, był moim drogim przyjacielem. Nie bój się, Mefiboszecie – powiedział Dawid. – Odziedziczysz ziemię swojego ojca. Twoi słudzy będą ją uprawiać dla ciebie i piec ci chleb”. – Slajd 6
7
„Jednak ty, Mefiboszecie, będziesz jadał ze mną. Będziesz, jak mój własny syn”.<br/>Dawid dotrzymał obietnicy danej dziedzicowi Jonatana.<br/>Mefiboszet pozostał pod opieką Dawida. – Slajd 7
8
Slajd 8