Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.
1
Nazaret był małym miasteczkiem. Mieszkała tam kobieta o imieniu Maria, która kochała Boga i lubiła się modlić.<br/>Pewnego dnia wydarzyło się coś niesamowitego. – Slajd 1
2
Anioł Gabriel objawił się Marii i powiedział jej: „Mario, urodzisz szczególne dziecko. Ono będzie darem Bożym dla świata”. Maria odpowiedziała: „Ale ja nie mam męża, jak to się może stać?”. Gabriel na to: „Twoje dziecko będzie Synem Bożym, zbawi ludzi od ich grzechów i przyprowadzi ich z powrotem do Boga”. Maria odpowiedziała: „Jestem do usług Pana, niech się stanie jak powiedziałeś”. – Slajd 2
3
W Nazarecie mieszkał też mężczyzna o imieniu Józef. Był narzeczonym Marii. Kiedy dowiedział się, że jest ona w ciąży, chciał ją opuścić. Anioł Gabriel odwiedził go i powiedział: „Józefie, nie bój się małżeństwa z Marią, bo dziecko, którego się spodziewa, poczęło się z Ducha Świętego. Gdy urodzi Syna, nadasz Mu imię Jezus, bo On zbawi swój lud od grzechów”. – Slajd 3
4
W tym samym czasie, kiedy zbliżał się poród, cesarz August wydał dekret, aby ludność całego cesarstwa rzymskiego poddała się spisowi. Wszyscy więc szli zapisać się w swoich rodzinnych miastach. Również Maria i Józef musieli się udać w długą podróż na południe, do Betlejem, ponieważ pochodzili z rodu Dawida. – Slajd 4
5
Kiedy dotarli do Betlejem, nie było dla nich nigdzie miejsca, by mogli przenocować. – Slajd 5
6
Noc spędzili w stajni, ze zwierzętami. Właśnie wtedy Maria urodziła swego pierworodnego syna. Owinęła Go w<br/>pieluszki i położyła w żłobie. – Slajd 6
7
Na pobliskich polach przebywali pasterze. Nagle ukazał im się anioł Pana i powiedział do nich: „Nie bójcie się! Przynoszę wam dobrą nowinę, która będzie dla wszystkich źródłem radości. Dzisiaj w Betlejem urodził się wam Zbawiciel. Jest Nim Chrystus, Pan”. Potem do anioła przyłączyło się mnóstwo wojsk anielskich, które wysławiały Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których On obdarzył miłością”. – Slajd 7
8
Pasterze pobiegli do Betlejem i znaleźli tam Marię, Józefa i Niemowlę leżące w żłobie. Potem zaczęli opowiadać to, czego dowiedzieli się o Dzieciątku. A wszyscy, którzy o tym usłyszeli, bardzo się dziwili. – Slajd 8
9
W kraju na Wschodzie mieszkali mędrcy, którzy pewnego dnia zobaczyli na niebie nową, ogromną i jasną<br/>gwiazdę. Był to dla nich znak, że narodził się nowy król. Spakowali więc dary dla tego króla i wyruszyli, aby go<br/>odnaleźć. – Slajd 9
10
Kiedy mędrcy dotarli do Jerozolimy, udali się do zamku króla Heroda. Tam dowiedzieli się od nauczycieli Słowa Bożego, że król miał się urodzić w Betlejem. – Slajd 10
11
Mędrcy opuścili zamek Heroda i ruszyli dalej, a gwiazda, którą przedtem widzieli, prowadziła ich aż do miejsca, gdzie znajdowało się Dziecko. Gdy znaleźli Jezusa, upadli na kolana i oddali Mu hołd. Potem wyciągnęli swoje skarby i ofiarowali Mu złoto, kadzidło i mirrę. – Slajd 11
12
Później we śnie otrzymali nakaz, aby nie wstępować do Heroda, dlatego inną drogą wrócili do swego kraju. Herod był bowiem zazdrosny i chciał zabić dziecko. – Slajd 12
13
Gdy Herod zorientował się, że mędrcy go zmylili, bardzo się rozgniewał i kazał pozabijać w Betlejem i w jego okolicy wszystkich chłopców w wieku do dwóch lat. – Slajd 13
14
Po odejściu mędrców anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i powiedział: „Wstań, weź Dziecko, Jego matkę i uciekaj do Egiptu. Tam czekaj na dalsze polecenia”. – Slajd 14
15
Józef wstał jeszcze w nocy, zabrał Dziecko oraz Marię i wyruszył w długą drogę w kierunku Egiptu. <br/>Bóg rzeczywiście dotrzymał obietnicy. Posłał Zbawiciela, który uratował ludzi od ich grzechów i przyprowadził ich z powrotem do Boga. – Slajd 15
16
Slajd 16