Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Kain i Abel

Bóg konfrontuje się z Kainem w sprawie zabójstwa Abla.
1
Adam i Ewa uwierzyli kłamliwemu wężowi, który był pełen trucizny i nienawiści. Nie posłuchali Boga i zostali wyrzuceni z ogrodu Eden. Nie mogli już spędzać czasu w ogrodzie z Bogiem i świętować. Odtąd ich praca była bolesna, a życie ciężkie. – Slajd 1
2
Adam and Eve had Cain, their first a baby boy. Później urodziło im się kolejne dziecko o imieniu Abel, a ich synowie sprawili im wielką radość. – Slajd 2
3
Z wielkim wysiłkiem Kain uprawiał ziemię i pracował na roli.  Abel pasł trzodę; obaj chłopcy prowadzili życie pełne trudu. – Slajd 3
4
Była to pora roku, w której należało złożyć Bogu ofiarę całopalną. Kain ofiarował Bogu owoce swojego pola. Abel złożył Bogu w ofierze pierworodnego ze swojego stada. Miłość Abla do Boga była nieskrywana. – Slajd 4
5
Bóg był zadowolony z ofiary Abla i obdarzył go łaską. Bóg, widząc ofiarę Kaina, bardzo się zasmucił. Kain stał się zazdrosny o to, że Abel cieszył się Bożą łaską. Kaina ogarnęła gorąca krew, był przygnębiony i wzgardzony. – Slajd 5
6
Bóg rzekł do Kaina: "Dlaczego jesteś przygnębiony i pełen sporów? Czyń to, co słuszne, a Ja również obdarzę cię Moją łaską". Jeśli tego nie zrobisz, grzech czyha na twoje drzwi, aby zniszczyć twoje życie. Możesz jednak zapanować nad pragnieniem grzechu, a twój gniew może zostać poskromiony". – Slajd 6
7
Ale Kain wyprowadził Abla na pole, gdzie rosły wysokie zboża. W gorącym gniewie zabił Abla, swojego brata. – Slajd 7
8
Bóg zapytał Kaina: "Gdzie jest twój brat, daj mi swoją odpowiedź!". Kain odpowiedział: "Cóż ja mogę wiedzieć? Czy ja jestem opiekunem mego brata? – Slajd 8
9
Lecz Bóg powiedział: "Co uczyniłeś, krew twojego brata woła z ziemi! Teraz ciąży na tobie przekleństwo, gdy będziesz sadził zboże, będzie ono chorowite, ponieważ została przelana krew Abla". – Slajd 9
10
'Przez całe życie będziesz bezdomny i będziesz się błąkał po okolicy. Z dala od Mojej obecności będziesz żył w bólu i strachu". – Slajd 10
11
Zmartwiony Kain poprosił Boga, aby pomógł mu w jego dobrobycie. Ta kara jest dla mnie zbyt ciężka do zniesienia. Moje plony będą chorować z powodu przelania krwi Abla". – Slajd 11
12
Bezdomny, będę błąkał się po okolicy i żył w bólu i strachu. Muszę ukrywać się przed Twoją obecnością, proszę, zdejmij ze mnie ten ciężar! Albo gdziekolwiek będę błądził, ktokolwiek mnie znajdzie, zabije mnie! – Slajd 12
13
Bóg powiedział: "W porządku. Jeśli ktoś zabije Kaina, Kain będzie pomszczony siedem razy bardziej". Bóg nałożył na Kaina specjalny znak ochronny, aby nikt nie mógł go skrzywdzić z powodu urazy. Kain opuścił obecność Boga i udał się do krainy Nod, na wschód od Edenu. – Slajd 13
14
Slajd 14