Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.
1
Wokół Morza Martwego toczyła się wojna. Abram uratował swojego siostrzeńca Lota i uwolnił go. Abram i jego ludzie wygrali wojnę dla mieszkańców Sodomy. – Slajd 1
2
Następnie Abram udał się do Doliny Królów. Tam spotkał go Melchizedek, król i kapłan Boga Najwyższego.  Melchizedek przyniósł do Doliny Królów chleb i wino. Zawarł z Abramem przymierze, po czym podzielono się chlebem i winem. – Slajd 2
3
Błogosławiąc Abrama Melchizedek powiedział: „Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i mórz, i całej ziemi, i niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Najwyższy, który wydał wroga w twoją rękę!” – Slajd 3
4
Abram oddał cześć Bogu i ze swoich dóbr dał Melchizedekowi dziesiątą część. Była to dziesięcina dla kapłana Bożego. Abram oddał Panu dziesięć procent. – Slajd 4
5
Król Sodomy zaoferował Abramowi wszystkie łupy. Abram jednak odmówił, ponieważ był wierny Bogu. Abram nie chciał wziąć ani centa! Jego nagroda pochodziła od Boga, więc wyruszył w drogę. – Slajd 5
6
Slajd 6