Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Abram i Lot rozstają się

Abram pozwala Lotowi dokonać pierwszego wyboru.
1
Faraon egipski wyrzucił Abrama i Saraj! Razem z Lotem i Hagar wyruszyli w podróż. Wędrowali przez pustynię Negev, gdzie osiedlili się i stworzyli swój dom. – Slajd 1
2
Bóg uczynił Abrama i Lota bardzo, bardzo bogatymi. Abram wrócił do ołtarza w Betel z ofiarą dziękczynną. Dziękował Bogu za to, że uczynił ich bogatymi i zachował ich w zdrowiu. Dziękował Bogu za zwierzęta, namioty i wszystkie błogosławieństwa. – Slajd 2
3
Ale było tam tak wiele zwierząt, które trzeba było chronić i dbać o ich bezpieczeństwo. Było ich zbyt wiele, aby robotnicy mogli je nakarmić i zapewnić im bezpieczeństwo. Robotnicy Lota walczyli z robotnikami Abrama. Nie było wystarczająco dużo jedzenia, a zwierzęta nie były bezpieczne. – Slajd 3
4
Abram wiedział, że jego stada potrzebują przestrzeni, a stada Lota też potrzebują przestrzeni. Abram powiedział do Lota: "Jesteśmy rodziną i kocham cię, ale każdy z nas musi iść własną drogą. Ty wybierzesz ziemię, do której chcesz przenieść swoje stada, a ja pójdę w przeciwną stronę". – Slajd 4
5
Lot wybrał ziemię położoną na wschód od Jordanu, gdzie było wiele zielonych pastwisk. Uściskał Abrama i zabrał jego stada, aby je dobrze karmić i opiekować się nimi. Abram pozostał w Kanaanie i uniknął katastrofy. Jedzenia wystarczyło dla wszystkich, walki ustały, a w obozie znów zapanował pokój. – Slajd 5
6
Slajd 6