Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Abram udaje się do Egiptu

Abram mówi faraonowi, że Saraj jest jego siostrą.
1
Abram, Saraj i Lot wypełnili polecenie Boga. Podróżowali przez pustynię Negeb.<br/>W kraju jednak zapanował wielki głód. Żywności było mało, a rośliny obumarły w ziemi. – Slajd 1
2
Opuścili więc swoją ziemię, wbrew słowom Boga.<br/>Udali się do Egiptu, gdzie można było znaleźć żywność. – Slajd 2
3
Jednak w Egipcie mogło czyhać na nich wiele niebezpieczeństw, a Saraj była bardzo ładna.<br/>Abram kazał więc Saraj skłamać: „Powiedz, że jesteś moją siostrą, abyśmy pozostali bezpieczni w tym niebezpiecznym mieście”. – Slajd 3
4
Egipcjanie zabrali Saraj do domu faraona, ale tam zaczęły  dziać się złe rzeczy.<br/>Rodzina faraona zachorowała, zarówno młodzi, jak i starzy, więc na Saraj patrzono podejrzliwie. – Slajd 4
5
Faraon dowiedział się o kłamstwie.<br/>Przyszedł do Abrama i zwrócił mu Saraj.<br/>Faraon posłuchał Boga i nie zrobił im krzywdy.<br/>Powiedział wszystkim: „Oni są pod Bożą opieką!”. – Slajd 5
6
Abram, Saraj i Lot opuścili Egipt z całym swoim dobytkiem. Niewolnica Hagar dołączyła do ich karawany.<br/>Zabrali ze sobą wszystko, co mogli i udali się z powrotem do swojej ziemi. – Slajd 6
7
Slajd 7