Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.
1
Po tym, jak Lot odszedł, by zamieszkać na wschodzie, w dolinie Jordanu,<br/>Bóg rzekł do Abrama: „Spójrz na tę ziemię, jak daleko tylko sięgniesz wzrokiem.<br/>Spójrz na północ, południe, wschód i zachód – to wszystko będzie należało do twojej rodziny”. – Slajd 1
2
„Dam całą tę ziemię twojemu potomstwu na zawsze. Twoi potomkowie  będą tak liczni, jak pył ziemi, gdyby ktoś w ogóle potrafił go zliczyć”. – Slajd 2
3
„A teraz, Abramie – rzekł Bóg – wstań i przejdź całą tę ziemię wzdłuż i wszerz, oraz   sprawdź jej wysokość i głębokość”. – Slajd 3
4
Abram przeszedł więc ziemię Kanaan wzdłuż i wszerz.<br/>Potem przeniósł swój namiot i osiadł przy dębach Mamre, z dala od miasta.<br/>Uwierzył Bożym obietnicom i zbudował kolejny ołtarz.<br/>Przy dębach w Mamre oddał cześć Bogu i złożył Mu hołd. – Slajd 4
5
Slajd 5