Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Nakarmienie pięciu tysięcy

Jezus nakarmił pięć tysięcy ludzi pięcioma chlebkami i dwiema rybami.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Wydarzenie to miało miejsce po powrocie apostołów z misji, na którą wysłał ich Jezus. Mieli obchodzić wioski, nauczać ludzi i uzdrawiać chorych. W tym czasie usłyszeli, że Jan Chrzciciel został zabity na rozkaz Heroda Antypasa. Jezus z uczniami wsiedli do łodzi i odpłynęli na ustronne miejsce. – Slajd 1
2
A wielki tłum, w tym wielu pielgrzymów, którzy szli na Święto Paschy do Jerozolimy, widząc odpływającego Jezusa, podążyli za łodzią wzdłuż brzegu. – Slajd 2
3
Po opuszczeniu łodzi Jezus poszedł na wzgórza, nauczał tłumy i uzdrawiał chorych. A było tam około pięciu tysięcy mężczyzn wraz z kobietami i dziećmi. – Slajd 3
4
Późnym popołudniem uczniowie namawiali Jezusa, aby kazał ludziom rozejść się po wioskach i gospodarstwach, by kupić sobie coś do jedzenia. – Slajd 4
5
Jednak Jezus odpowiedział: „Wy ich nakarmcie!”. – Slajd 5
6
Zwracając się do Filipa zapytał: „Gdzie możemy kupić tyle chleba, aby ci ludzie się najedli?”. A Filip odpowiedział: „Nawet za dwieście denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy dostał tylko kawałek!”. – Slajd 6
7
Andrzej, brat Szymona Piotra, powiedział: „Jest tu chłopiec, który ma ze sobą pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?” .<br/> – Slajd 7
8
„Każcie ludziom usiąść w grupach pięćdziesięcioosobowych” – polecił Jezus. – Slajd 8
9
Potem wziął te pięć chlebów i te dwie ryby, spojrzał w niebo, podziękował Bogu, po czym łamał i podawał chleb uczniom, a uczniowie ludziom. – Slajd 9
10
Uczniowie rozdali chleb i ryby. Wszyscy mieli co jeść i najedli się do syta. – Slajd 10
11
Potem pozbierali resztki jedzenia i napełnili nimi dwanaście koszy. – Slajd 11
12
Następnie Jezus ponaglił swoich uczniów, żeby wsiedli do łodzi i popłynęli przed Nim na drugą stronę jeziora. Sam chciał pozostać na miejscu, aby odesłać ludzi do domów. – Slajd 12
13
Kiedy już wszyscy rozeszli się do domów, On poszedł na górę, aby się modlić. – Slajd 13
14
Slajd 14