Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Ezechiel i dolina zeschłych kości

Bóg daje prorokowi Ezechielowi wizję doliny zeschłych kości, które odzyskują życie.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Bóg przemówił do proroka Ezechiela w wizji, w której przekazał mu wiadomość do zbuntowanych Żydów, którzy zostali uprowadzeni do niewoli babilońskiej. Boży naród został rozproszony. Wielu straciło nadzieję na powrót do ojczyzny. Myśleli, że Bóg odrzucił ich na zawsze. – Slajd 1
2
Pewnego dnia Ezechiel miał wizję, w której Duch Pana wyprowadził go na środek doliny. – Slajd 2
3
Była ona pełna suchych, rozrzuconych kości. – Slajd 3
4
Ezechiel przeszedł dookoła nich, a Bóg zapytał go: „Czy te kości mogą ożyć?”. Prorok odpowiedział: „Panie, Boże, Ty wiesz”. Bóg kazał Ezechielowi, aby prorokował nad tymi kośćmi i powiedział im: „Wyschnięte kości! Słuchajcie Słowa Pana! Bóg mówi, że tchnie w was ducha i ożyjecie!”.<br/> – Slajd 4
5
Ezechiel prorokował, tak jak kazał mu Bóg. Wtedy nagle usłyszał szum i trzask. To kości łączyły się jedna z drugą. – Slajd 5
6
Potem zobaczył, że na kościach pojawiły się ścięgna, obrosło je ciało, a z wierzchu pokryła je skóra. – Slajd 6
7
W ciałach nie było jednak życia. Potem Bóg kazał Ezechielowi jeszcze raz prorokować i mówić: „Pan Bóg mówi, abyś przybył, duchu, z czterech stron świata i tchnął na tych zabitych, aby ożyli!”.<br/> – Slajd 7
8
Ezechiel wykonał rozkaz Pana i wtedy duch wstąpił w ciała, które ożyły i stanęły na nogach. Była to ogromna armia żołnierzy. – Slajd 8
9
Potem Bóg wyjaśnił tę wizję prorokowi: „Te kości to Izraelici. Oni twierdzą, że wyschły ich kości, przepadła nadzieja i są zgubieni!”. – Slajd 9
10
Teraz idź do nich i ogłoś: „Wszechmocny Pan mówi, że wyprowadzi was z waszych grobów i wprowadzi do ziemi Izraela. Tchnie w was swojego Ducha i ożyjecie”. – Slajd 10
11
„Kiedy to się stanie, to przekonacie się, że Pan zrobił to, co postanowił”. <br/>Bóg dotrzymał swojej obietnicy - po siedemdziesięciu latach niewoli Żydzi mogli powrócić do swojego kraju. To było wypełnieniem wizji, którą dał Ezechielowi. – Slajd 11
12
Slajd 12