Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Estera zostaje królową

Król Kserkses wybiera na swą żonę Esterę.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Król Achaszwerosz (znany również jako Kserkses) był najpotężniejszym władcą ówczesnego świata. W trzecim roku swego panowania wydał ucztę dla wszystkich swoich książąt i dostojników. Przyjęcie to trwało 180 dni. – Slajd 1
2
Achaszwerosz był władcą Medów i Persów. Jego Imperium składało się ze 127 prowincji i sięgało od Etiopii aż do Indii. Mieszkało tam również wielu Żydów. – Slajd 2
3
Po tym przyjęciu król urządził inne w swoim pałacu w Suzie, które trwało 7 dni. Białe, niebieskie i zielone kotary spięte sznurami z bisioru zwisały przymocowane do srebrnych pierścieni. Złote i srebrne sofy ustawione były na mozaikowej posadzce z alabastru, białego marmuru, korali oraz pereł. – Slajd 3
4
Każdy z gości pił napoje ze złotych naczyń. Królowa Waszti również wydała ucztę w innej sali pałacowej. – Slajd 4
5
Wieczorem siódmego dnia król, który był już troszkę pijany, rozkazał przyprowadzić do siebie królową Waszti. Chciał, żeby cały lud i wszyscy jego książęta podziwiali piękność królowej – a była ona rzeczywiście bardzo piękna. – Slajd 5
6
Królowa jednak ośmieliła się zlekceważyć rozkaz królewski i nie przyszła. – Slajd 6
7
Król bardzo się rozgniewał, a jego doradcy powiedzieli do niego: „Królowa Waszti zawiniła nie tylko przeciwko samemu królowi, lecz również przeciwko wszystkim książętom i wszystkim ludom. Kiedy bowiem o zachowaniu królowej dowiedzą się inne kobiety, wszystkie zaczną lekceważyć swoich mężów”. Zgodnie ze wskazówką doradców Waszti nie mogła nigdy więcej pokazywać się przed królem i odebrano jej godność królowej. – Slajd 7
8
W całym kraju odczytano list stwierdzający, że każdy mężczyzna ma być panem w swoim domu i zarządzać nim, jak mu się podoba.<br/> – Slajd 8
9
Pojawiło się jednak ważne pytanie: Kto zastąpi królową? W całym imperium rozpoczęły się poszukiwania najpiękniejszych dziewczyn. Zgromadzono je w pałacu pod opieką sługi królewskiego Hegaja.<br/> – Slajd 9
10
W pałacu pracował pewien Żyd, Mordochaj. Jego kuzynką była Estera (inaczej zwana Hadassą). Po śmierci jej rodziców Mordochaj zaopiekował się nią i przyjął za córkę. Estera była bardzo piękną dziewczyną, dlatego zabrano ją do pałacu królewskiego. Wszystkie panny, przygotowując się na spotkanie z królem, przechodziły okres pielęgnacji, który trwał cały rok. Mordochaj zaś doradził Esterze, aby nie zdradzała, że jest Żydówką. – Slajd 10
11
Król pokochał Esterę bardziej niż pozostałe kobiety. Zyskała sobie jego życzliwość i względy większe niż wszystkie inne dziewczyny. Dlatego Achaszwerosz włożył jej na głowę koronę i uczynił ją królową zamiast Waszti. – Slajd 11
12
Jakiś czas później Mordochaj zasiadł w bramie królewskiej i usłyszał rozmowę dwóch sług króla: Bigtana i Teresza, którzy knuli spisek na życie swojego pana. Mordochaj natychmiast przekazał tę wiadomość Esterze, a ona powiadomiła króla. – Slajd 12
13
Spiskowców aresztowano, osądzono i powieszono. A w kronikach królewskich sporządzono notatkę na ten temat. Zaznaczono tam też, że to Mordochaj uratował króla. – Slajd 13
14
Po tych wydarzeniach król w szczególny sposób wyróżnił Hamana spośród innych książąt i uczynił go drugą najważniejszą osobą w królestwie. Wszyscy poddani króla, zasiadający w bramie miasta, klękali przed Hamanem i oddawali mu pokłon. Tylko Mordochaj przed nim nie klękał. – Slajd 14
15
Wtedy poddani króla zwrócili uwagę Mordochajowi: „Dlaczego nie przestrzegasz zarządzenia króla?”. Upominali go tak codziennie, ale on ich nie posłuchał. Wiedzieli przy tym, że jest Żydem. – Slajd 15
16
Słudzy donieśli o tym Hamanowi. A kiedy on dowiedział się, że Żyd Mordochaj nie kłania mu się i nie oddaje czci, wpadł we wściekłość. – Slajd 16
17
W końcu wymyślił sposób, aby ukarać nie tylko Mordochaja, ale wszystkich jego rodaków, Żydów. – Slajd 17
18
Haman poszedł do króla i powiedział: „Jest pewien naród, rozproszony między innymi ludami we wszystkich prowincjach królestwa. Jego prawa różnią się od praw wszystkich innych ludów. Nie przestrzega on też praw królewskich”. – Slajd 18
19
„Jeżeli król uzna to za dobre, niech zostanie wydane zarządzenie, że mają być wytępieni. A ja odważę dziesięć tysięcy talentów srebra (ok. 50 ton) i przekażę je wykonawcom tego zadania, aby wnieśli je do skarbców królewskich” – powiedział Haman. – Slajd 19
20
Wtedy król zdjął sygnet ze swego palca i dał go Hamanowi, mówiąc: „Tobie pozostawiam to srebro i ten lud. Uczyń z nim, co uznasz za słuszne”. – Slajd 20
21
A pisarze królewscy mieli spisać rozkaz króla, że trzynastego dnia dwunastego miesiąca należy wytępić wszystkich Żydów i przejąć ich mienie. Takie listy, opieczętowane sygnetem królewskim, przesłano i odczytano we wszystkich prowincjach królestwa. Prawa Medów i Persów nie można było odwołać lub zmienić. – Slajd 21
22
Slajd 22