Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Elizeusz okazuje litość swoim wrogom

Dzięki Bożej pomocy Elizeusz pojmał wrogów, nakarmił ich, a potem uwolnił.
Przekazany przez Arabs for Christ
1
Król Aramu planował wysłać swoją armię, żeby napaść na Izrael. Bóg jednak sprawił, że prorok Elizeusz, który mieszkał setki kilometrów od Aramu, poznał każde słowo z planów wroga. – Slajd 1
2
Elizeusz ostrzegał króla Izraela i wskazywał miejsca, gdzie wojsko Aramu planowało rozłożyć się obozem, żeby ten mógł postawić tam straże. Na początku król Aramu myślał, że to jeden z jego generałów zdradził i poinformował króla Izraela o jego planach. Kiedy dowiedział się, że to Elizeusz przekazuje informacje królowi Izraela, wysłał oddział, żeby go pojmać. – Slajd 2
3
Elizeusz przebywał wtedy w mieście Dotan. Pewnego dnia jego sługa wstał wcześnie rano i zobaczył, że wojsko króla Aramu z końmi i rydwanami otoczyło miasto. „O nie! Co teraz zrobimy?” – zapytał sługa. – Slajd 3
4
„Nie bój się – odpowiedział Elizeusz – bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi!”. Wtedy Elizeusz pomodlił się: „Panie, otwórz jego oczy, niech zobaczy”. Bóg otworzył oczy sługi, który zobaczył ogniste konie i rydwany na górze wokół Elizeusza. – Slajd 4
5
Kiedy wrogowie zaczęli się zbliżać, Elizeusz pomodlił się: „Niech Twoje dotknięcie ich oślepi”. Bóg sprawił, że żołnierze oślepli, tak jak prosił o to Elizeusz. – Slajd 5
6
Elizeusz powiedział oślepionym żołnierzom: „Chodźcie za mną, zaprowadzę was do człowieka, którego szukacie." – Slajd 6
7
Zaprowadził ich do miasta Samaria, gdzie przebywał król Izraela ze swoją armią. – Slajd 7
8
Kiedy dotarli do miasta, Elizeusz powiedział: „Panie, otwórz ich oczy, niech zobaczą”. Bóg sprawił, że żołnierze odzyskali wzrok. Byli wstrząśnięci, kiedy zorientowali się, że są w Samarii. Król Izraela kazał swoim żołnierzom ich otoczyć i zapytał Elizeusza: „Czy mam ich zabić?”.<br/>„Nie zabijaj ich – odpowiedział Elizeusz. – Czy zabiłbyś więźniów, których sam pojmałeś swoim mieczem i łukiem?”. – Slajd 8
9
„Nie, zamiast tego daj im jedzenie i wodę, a potem pozwól im powrócić do swojego kraju”. Król przygotował dla nich wielką ucztę. Kiedy najedli się i napili, odesłał ich, żeby wrócili do domu. Okazanie Aramejczykom litości sprawiło, że od tego czasu przestali najeżdżać ziemie Izraela. – Slajd 9
10
Slajd 10