Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Eliasz i wdowa z Sarepty

Bóg dostarcza wdowie oliwy i mąki, aby żywiła Eliasza. Potem, kiedy umiera jej syn, prorok wskrzesza go.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Kiedy mieszkańcy Północnego Państwa zaczęli czcić fałszywych bożków, Bóg posłał Eliasza do króla Achaba z następującą wiadomością: „Na życie Pana, Boga Izraela, któremu służę, ogłaszam że nie będzie w następnych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem inaczej”. – Slajd 1
2
Król Achab wszędzie poszukiwał Eliasza, ale nie mógł go jednak znaleźć. Prorok ukrywał się przy potoku Kerit, z którego pił wodę, a żywności dostarczały mu kruki. – Slajd 2
3
Kiedy potok wysechł, Bóg skierował Eliasza do miasta Sarepta. – Slajd 3
4
Eliasz udał się do kraju Fenicjan, do miasta Sarepta w regionie Sydon. Kiedy przyszedł do bramy miasta, spotkał tam pewną wdowę, która zbierała drwa. – Slajd 4
5
Prorok zwrócił się do niej: „Przynieś mi, proszę, trochę wody w jakimś naczyniu, bo chce mi się pić!”. A gdy szła, aby spełnić jego prośbę, on jeszcze zawołał: „Przynieś mi też, proszę, kawałek chleba!”. – Slajd 5
6
Ona jednak odpowiedziała: „Na życie Pana, Boga Izraela, że nie mam już nic do jedzenia! Zostało mi tylko trochę oliwy w naczyniu i garść mąki w dzbanie. Właśnie zbieram patyki, aby przygotować posiłek sobie i mojemu synowi. Zjemy go, a potem umrzemy”. – Slajd 6
7
Eliasz uspokoił ją: „Nie bój się! Idź i zrób, jak powiedziałaś! Najpierw jednak przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go, a dla siebie i swojego syna przygotujesz coś potem. Tak bowiem mówi Pan: »Nie zabraknie mąki w dzbanie i oliwy w naczyniu do dnia, w którym Pan ześle deszcz na tę ziemię«”. – Slajd 7
8
Kobieta posłuchała proroka. Wykorzystała ostatnią porcję mąki i oliwy, aby przygotować dla nich posiłek. – Slajd 8
9
Zgodnie z Bożą obietnicą mąki w dzbanie ani oliwy w naczyniu nie zabrakło, bez względu na to, ile wdowa zużywała na przygotowanie jedzenia. – Slajd 9
10
Pewnego dnia jednak doszło do  tragedii. Syna wdowy zachorował. Jego stan pogarszał się, aż w końcu umarł. Wtedy wdowa zwróciła się do proroka: „Czym ci zawiniłam? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby przypomnieć mi mój grzech i sprowadzić śmierć na mojego syna?”. – Slajd 10
11
Eliasz odpowiedział: „Daj mi swojego syna!”. Potem zaniósł go do pokoju na górze, w którym mieszkał, położył na łóżku i zaczął wołać do Boga: „Panie, Boże mój! Czy także na tę wdowę, u której się zatrzymałem, zesłałeś nieszczęście, odbierając życie jej synowi?”. – Slajd 11
12
Potem wyciągnął się nad dzieckiem trzy razy i zwrócił do Boga: „Panie, Boże mój, błagam, niech wróci życie do tego dziecka!”. – Slajd 12
13
Bóg odpowiedział na tę modlitwę i przywrócił życie chłopcu. Eliasz zaniósł go na dół, oddał matce i powiedział: „Zobacz, twój syn żyje!”. A ona na to: „Teraz wiem, że jesteś mężem Bożym, a  słowo Pana, wypowiedziane przez ciebie, rzeczywiście się spełnia”. – Slajd 13
14
Slajd 14