Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Eliasz namaszcza Elizeusza

Eliasz namaszcza Elizeusza na swojego następcę, tak jak nakazał mu Bóg.
Przekazany przez Arabs for Christ
1
Kiedy Eliasz przebywał na Górze Horeb, Bóg powiedział mu, że przejdzie obok niego. Eliasz doświadczył burzy, trzęsienia ziemi i ognia, po czym Bóg przemówił do niego cichym, spokojnym głosem. Jedną z rzeczy, którą Bóg mu powiedział było to, by Eliasz powrócił do Izraela i udał się do miasta Abel-Mechola, żeby namaścić Elizeusza na proroka i swojego następcę. Eliasz wyruszył więc w długą podróż na północ. – Slajd 1
2
Eliasz znalazł Elizeusza, który orał pole z pomocą dwunastu par wołów. – Slajd 2
3
Eliasz podszedł do Elizeusza i zarzucił na niego swój płaszcz. Był to znak, że Elizeusz został wybrany przez Boga. Miał być prorokiem, który pewnego dnia przejmie zadania Eliasza. Elizeusz pozostawił swoje woły i pobiegł za Eliaszem. – Slajd 3
4
„Pozwól mi na pożegnanie ucałować mojego ojca i matkę – powiedział Elizeusz – a wtedy pójdę za tobą”.<br/> „Idź, ale potem wróć” – odpowiedział Eliasz. Elizeusz wrócił więc do swoich rodziców. Następnie wziął parę wołów i złożył je w ofierze. – Slajd 4
5
Spalił narzędzia, których wcześniej używał do orania pola i nad tym ogniem ugotował mięso zabitej pary wołów. Od tego momentu nie mógł już powrócić do swojego dawnego życia. – Slajd 5
6
Następnie podzielił się mięsem ze swoimi rodzicami oraz osobami, które przyszły go pożegnać. Była to dla nich wielka wspólna uczta. – Slajd 6
7
Po jedzeniu i pożegnaniach Elizeusz wyruszył w drogę z Eliaszem, żeby wykonywać nową pracę, którą wybrał dla niego Bóg. – Slajd 7
8
Slajd 8