Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Eliasz i kruki

Eliasz ukrywa się przed królem Achabem nad potokiem Kerit, gdzie żywią go kruki.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Państwem Północnym Izraela rządził król Achab i jego żona Izebel. To oni nakłonili ludzi, aby oddawali cześć fałszywym bożkom. – Slajd 1
2
Niektórzy prorocy Boga Jahwe zostali zabici, a inni musieli się ukrywać w obawie o swoje życie. Kontrolę nad ludem przejęli prorocy bożka Baala. Ludzie wierzyli, że Baal decyduje o pogodzie i jest dawcą obfitych zbiorów. – Slajd 2
3
Eliasz był prorokiem Boga, który pochodził z Tiszbe w Gileadzie. Wzywał ludzi, aby odwrócili się od kultu Baala i byli posłuszni Bogu. Pewnego razu Pan powiedział Eliaszowi, aby przekazał wiadomość królowi Achabowi. – Slajd 3
4
Eliasz powiedział do króla: „Na życie Pana, Boga Izraela, któremu służę, że nie będzie w następnych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem inaczej”. – Slajd 4
5
Potem Bóg powiedział Eliaszowi, aby skierował się na wschód i przekroczył rzekę Jordan. – Slajd 5
6
Bóg polecił Eliaszowi: „Ukryj się przy potoku Kerit”. – Slajd 6
7
„Z tego potoku będziesz pił wodę”. – Slajd 7
8
„A krukom rozkazałem, aby cię tam żywiły”. – Slajd 8
9
Tak jak zapowiedział Eliasz, w kraju nie było deszczu ani rosy. Ludzie błagali o pomoc Baala, ale ziemia wyschła i nie przynosiła plonów. – Slajd 9
10
Kruki to ptaki, które były raczej postrzegane negatywnie. Bóg wybrał je jednak, aby przynosiły Eliaszowi mięso i chleb rano oraz  wieczorem. Wodę pił z potoku Kerit. – Slajd 10
11
Mijały miesiące i lata bez deszczu i rosy. Ludzie zmagali się z tym, aby odnaleźć wodę dla siebie i bydła. Zapasy żywności skończyły się, więc naród głodował, a Baal nie odpowiadał na prośby. – Slajd 11
12
Po upływie pewnego czasu wysechł również potok Kerit. Bóg powiedział wtedy Eliaszowi, aby poszedł na północ, ponieważ nakazał tam pewnej wdowie, aby się nim zaopiekowała. – Slajd 12
13
Eliasz opuścił wąwóz, w którym przebywał i poszedł do kraju Fenicjan. – Slajd 13
14
Skierował się do miasta Sarepta. Bóg obiecał mu, że tam właśnie znajdzie schronienie. – Slajd 14
15
W kraju panowała susza i sytuacja stała się tragiczna. Król Achab bezustannie poszukiwał Eliasza. – Slajd 15
16
Slajd 16