Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Mędrcy przynoszą prezenty

Mędrcy ze wschodu przynoszą prezenty dla nowego Króla.
1
Daleko na wschodzie mieszkali mędrcy, którzy badali nocne niebo. Kiedy na niebie pojawiała się nowa jaśniejąca gwiazda, wiedzieli, że był to znak, iż urodził się bardzo ważny król. – Slajd 1
2
Spakowali więc prezenty dla tego króla i podążając za gwiazdą wyruszyli w długą podróż. – Slajd 2
3
Gwiazda zaprowadziło ich do krainy rządzonej przez króla Heroda. Mędrcy udali się do jego pałacu w Jerozolimie. „Gdzie jest to dziecko, które ma być królem Żydów? Zobaczyliśmy bowiem na Wschodzie Jego gwiazdę i przybyliśmy, aby złożyć Mu hołd”. <br/>Kiedy król Herod o tym usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Ci ludzie byli potężnymi gośćmi z wrogiego imperium. Herod zwołał więc arcykapłanów i nauczycieli Pisma i pytał, gdzie ma się narodzić Mesjasz. – Slajd 3
4
A oni mu odpowiedzieli: „W Betlejem w Judei, bo tak napisał prorok [Micheasz]: »A ty, Betlejem w ziemi judzkiej, wcale nie jesteś najgorsze wśród miast Judy, gdyż z ciebie będzie pochodził władca, który będzie pasł Izraela, mój lud«”. <br/>Wtedy król potajemnie wezwał do siebie mędrców i wypytywał ich dokładnie, kiedy pojawiła się gwiazda. Potem posłał ich do Betlejem i powiedział: „Idźcie i odszukajcie to dziecko, a gdy Je znajdziecie, donieście mi o tym, bo ja też chciałbym złożyć mu hołd”. – Slajd 4
5
Mędrcy wysłuchali króla i ruszyli w dalszą drogę. Znowu ukazała im się gwiazda, a oni bardzo ucieszyli się na jej widok. – Slajd 5
6
Gwiazda zatrzymała się nad miejscem, w którym przebywali Maria, Józef i mały Jezus. – Slajd 6
7
Gdy mędrcy weszli do domu, zobaczyli Dziecko i Jego matkę, Marię. Padli przed Nim na kolana i oddali Mu hołd. – Slajd 7
8
Następnie wyjęli swe dary i ofiarowali Mu złoto, kadzidło i mirrę. – Slajd 8
9
Później we śnie otrzymali nakaz, aby nie wracać do Heroda. Dlatego inną drogą powrócili do swego kraju. Następnie Bóg ostrzegł Józefa, że ​​Betlejem nie jest już dla nich bezpiecznym miejscem, bo Herod chce zabić Jezusa. Powiedział mu, aby uciekli do Egiptu, gdzie będą bezpieczni. Józef i Maria tej samej nocy wyruszyli do Egiptu i pozostali tam, dopóki Bóg nie powiedział im, że mogą wrócić. – Slajd 9
10
Slajd 10