Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Mądry król Salomon

Król Salomon prosi Boga o mądrość, potem wykorzystuje ją w sporze o niemowlę.
1
Kiedy Salomon został królem, udał się do Gibeonu, aby złożyć Bogu ofiary. Tej nocy Pan ukazał mu się we śnie i powiedział: „Proś, co mam ci dać”. – Slajd 1
2
Salomon zamyślił się, po czym rzekł pokornie: „Łaskawie pozwoliłeś mi zostać królem po moim ojcu Dawidzie, ale mam bardzo mało doświadczenia w byciu przywódcą i rządzeniu tak wieloma ludźmi. Proszę więc, daj mi mądrość, abym wiedział, co jest dobre, a co złe”. – Slajd 2
3
Pan odpowiedział: „Ponieważ prosisz o mądrość, a nie o długie życie lub bogactwo, spełnię twoją prośbę. Dam ci także bogactwo i zaszczyty, tak że za życia nie będziesz miał sobie równych wśród królów. Jeśli będziesz mi posłuszny, dam ci też długie życie. Kiedy Salomon się obudził, wrócił do Jerozolimy, aby złożyć Bogu ofiary”. – Slajd 3
4
Jakiś czas później dwie prostytutki przyszły do króla z prośbą o wydanie wyroku. Jedna z nich wyjaśniła: „Ta kobieta i ja mieszkamy w tym samym domu. Kiedy ja urodziłam dziecko, trzy dni później ona też urodziła. W nocy dziecko tej kobiety zmarło, bo przypadkowo je przygniotła”. – Slajd 4
5
„Wstała więc w środku nocy i zabrała mojego syna, a zastąpiła go swoim martwym dzieckiem. Następnego ranka wstałam, aby nakarmić mojego syna, a on był martwy! Jednak kiedy przyjrzałam mu się bliżej w świetle poranka, zobaczyłam, że to nie był mój syn, tylko jej”.<br/>Druga kobieta powiedziała: „Nie! Moje dziecko jest żywe, a martwe jest twoje”. I sprzeczały się tak przed królem. – Slajd 5
6
Jak mądry król rozwiąże ten problem? Salomon rozkazał: „Przynieście mi miecz”. Przyniesiono mu więc miecz. – Slajd 6
7
Następnie król wydał rozkaz: „Przetnijcie żywe dziecko na dwoje i dajcie połowę jednej, a połowę drugiej kobiecie”. – Slajd 7
8
Kobieta, której syn żył, była głęboko poruszona, kiedy to usłyszała i powiedziała do króla: „Proszę, panie, daj jej żywe dziecko! Nie zabijaj go!”. – Slajd 8
9
Lecz druga rzekła: „Niech ani ja, ani ona nie będziemy go miały!  Przetnijcie go na pół!”. – Slajd 9
10
Wtedy Salomon wydał swój wyrok: „Oddajcie żywe dziecko kobiecie, która chciała je zachować przy życiu. Nie zabijajcie go, ona jest jego matką”.<br/>Gdy ludzie usłyszeli wyrok wydany przez Salomona, wiedzieli, że miał on mądrość od Boga, aby wymierzać sprawiedliwość. – Slajd 10
11
Slajd 11