Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Anna oddaje Bogu Samuela

Bóg odpowiada na prośby Anny o syna, a ona oddaje Go Bogu.
1
Człowiek o imieniu Elkana miał dwie żony: Annę i Peninnę. Peninna miała dzieci, Anna zaś była bezdzietna. Elkana kochał Annę, mimo że nie mieli razem dzieci. – Slajd 1
2
Peninna była okrutna dla Anny, kpiąc z niej, że nie może mieć dzieci. – Slajd 2
3
Kiedy Elkana z rodziną odwiedzali Przybytek, Peninna wyśmiewała Annę. Anna czuła się tak bardzo upokorzona, że nawet nie mogła jeść. – Slajd 3
4
Jej kochający mąż, Elkana, starał się ją pocieszyć: „Anno, czemu płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego jesteś taka smutna? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż dziesięciu synów?”. – Slajd 4
5
Pewnego dnia przygnębiona Anna modliła się przy wejściu do Przybytku. W pobliżu siedział kapłan Heli. Gorzko zapłakała i ślubowała:  „Panie Zastępów, jeśli łaskawie spojrzysz na niedolę swojej służącej i dasz jej syna, to oddam Ci go i będzie Ci służył do końca życia, a na znak tego poświęcenia, jego włosy nigdy nie będą obcinane”. – Slajd 5
6
Heli zobaczył, że Anna porusza wargami, ale nie słychać żadnych słów i pomyślał, że jest pijana, więc powiedział do niej: „Jak długo będziesz się upijać? Skończ wreszcie z tym winem!”. <br/>„Ależ nie, mój panie! Nie piłam wina ani piwa. Jestem tylko przygnębiona i wylewałam przed Panem swą duszę” – powiedziała Anna. <br/>„Idź w pokoju! A Bóg Izraela niech da ci to, o co Go prosiłaś!” – odpowiedział Heli. Anna podziękowała mu i odeszła podniesiona na duchu. – Slajd 6
7
Bóg odpowiedział na modlitwę Anny. Wkrótce po powrocie do domu zaszła w ciążę i urodziła syna. – Slajd 7
8
Nadała mu imię Samuel, gdyż mówiła: „Wyprosiłam go u Pana”. W języku hebrajskim imię Samuel oznacza „usłyszane przez Boga”. – Slajd 8
9
Kiedy Samuel podrósł, Anna dotrzymała obietnicy i przyprowadziła syna do Przybytku, aby oddać go na służbę dla Pana. Powiedziała wtedy: „Jestem kobietą, która stała przy tobie i modliła się o to dziecko. Pan spełnił moją prośbę. Dlatego oddaję go Panu, aby do Niego należał do końca swego życia”. – Slajd 9
10
Rodzice złożyli ofiary i wspólnie oddawali cześć Bogu. Anna dziękowała Bogu za syna. <br/>Heli zaczął uczyć młodego Samuela, jak służyć Bogu w Przybytku. Synowie Heliego byli bardzo nieposłuszni i traktowali uwielbienie Boga z pogardą. Natomiast Samuel posłusznie służył Bogu. Nosił lniany efod. A matka jego, Anna, odwiedzała go, kiedy przychodziła do Przybytku, aby złożyć coroczną ofiarę. Przynosiła mu wtedy nowy płaszczyk, który uszyła. – Slajd 10
11
Pewnej nocy Heli leżał na swoim miejscu. Jego oczy osłabły i nie widział dobrze. Samuel leżał w Przybytku, niedaleko Arki Przymierza, kiedy nagle zawołał go Pan: „Samuelu!”. Samuel wstał, pobiegł do Heliego i powiedział: „Jestem, wołałeś mnie”. – Slajd 11
12
„Nie wołałem, wróć do siebie i śpij spokojnie” – odpowiedział Heli. Samuel odszedł i położył się. – Slajd 12
13
Wtedy Pan znów zawołał: „Samuelu!”. Chłopiec ponownie wstał i poszedł do Heliego. – Slajd 13
14
„Jestem. Wołałeś mnie” – powiedział Samuel.<br/>„Nie wołałem, mój synu, wróć do siebie i połóż się” –  powiedział kapłan. – Slajd 14
15
Pan po raz trzeci zawołał go po imieniu. Samuel jeszcze raz wstał i udał się do Heliego. Wtedy Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca. Pouczył więc Samuela: „Idź, połóż się! A gdy znów cię zawoła, odpowiedz: Mów, Panie, bo Twój sługa słucha”. <br/>Samuel odszedł więc i znów się położył. – Slajd 15
16
A Pan przyszedł i zawołał jak poprzednio: „Samuelu! Samuelu!”. Potem Bóg powiedział, że ukarze synów Heliego za ich niegodziwe zachowanie. Heli i jego rodzina nie będą już mogli dalej służyć Bogu. Rano Samuel nie chciał podzielić się tą straszną wiadomością z Helim, ale Heli nalegał. Kiedy Samuela przekazał mu Boży wyrok, Heli powiedział: „Niech Pan uczyni to, co wydaje Mu się właściwe”. – Slajd 16
17
Samuel dorastał i wszyscy w kraju wiedzieli, że Samuel stał się mężem Bożym. Pan przemawiał do niego i przez niego. Kiedy Heli i jego synowie umarli, Samuel, zgodnie z Bożą wola, stał się przywódcą narodu. – Slajd 17
18
Slajd 18