Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Rut cudzoziemka

Moabitka Rut przybywa do Betlejem i opiekuje się swoją teściową, Noemi.
1
Boaz był bogatym właścicielem ziemskim w mieście Betlejem. W czasie żniw przestrzegał on praw Bożych i pozwalał ubogim podążać za żniwiarzami, aby zbierać dla siebie kłosy, które spadły na ziemię. Pewnego dnia zauważył wśród ubogich, polujących na ziarno, nieznajomą kobietę. – Slajd 1
2
„Kim jest ta kobieta?” – zapytał robotnika odpowiedzialnego za żniwiarzy.<br/>„To ta młoda Moabitka, która wróciła z Noemi” – odpowiedział sługa.<br/>Boaz znał Noemi, ponieważ był jej dalekim krewnym. Mąż Noemi, Elimelech, posiadał ziemię w Betlejem. Jednak w czasie klęski głodu Elimelech i Noemi wyjechali, by zamieszkać w pobliskim Moabie. Ich dwaj synowie ożenili się z kobietami moabskimi, Rut i Orpą. – Slajd 2
3
Niestety, wydarzyła się tragedia. Najpierw zmarł Elimelech, a potem Noemi straciła także obu synów. Została wdową z dwiema synowymi, które również były wdowami. – Slajd 3
4
Noemi postanowiła wrócić do Betlejem. Powiedziała Rut i Orpie, by pozostały w Moabie. Orpa chciała pozostać ze swoim ludem, ale Rut odpowiedziała: „Gdziekolwiek pójdziesz, pójdę i ja; gdziekolwiek zamieszkasz, tam i ja będę mieszkać. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg będzie moim Bogiem”. – Slajd 4
5
Rut była teraz wdową, Moabitką, cudzoziemką żyjącą wśród Żydów w Betlejem. Nie mając nic do jedzenia, wyszła na pole, by zebrać ziarno dla siebie i swojej teściowej.<br/>Noemi starała się zrozumieć, dlaczego Bóg pozwolił jej tak bardzo cierpieć. Zmieniła swoje imię z Noemi (co oznacza „przyjemna”) na Mara (co znaczy „gorzka”). – Slajd 5
6
Boaz zwrócił się do Rut: „Zostań na moich polach, a będziesz chroniona. Idź za młodymi żniwiarkami. Uprzedziłem młodzieńców, aby cię nie traktowali źle. Gdy będziesz spragniona, napij się wody, którą czerpią ze studni”. <br/>Rut podziękowała mu serdecznie i zapytała: „Co takiego zrobiłam, że zasłużyłam na taką dobroć? Jestem przecież cudzoziemką”.<br/>„Wiem, że zaopiekowałaś się moją krewną Noemi – odpowiedział Boaz. – Bóg Izraela będzie twoim schronieniem”. – Slajd 6
7
Gdy Rut wróciła do pracy, Boaz rozkazał swoim młodzieńcom: „Niech zbiera kłosy między snopami, nie zabraniajcie jej. Wyciągnijcie też dodatkowe kłosy ze snopków i upuśćcie je specjalnie dla niej. Niech je zbierze i nie nagabujcie jej”. – Slajd 7
8
Rut zbierała więc jęczmień przez cały dzień, a gdy wieczorem wymłóciła kłosy, napełniła cały kosz ziarnem. Zaniosła go do swojej teściowej. <br/>„Gdzie zebrałaś dziś całe to ziarno? – zapytała Naomi. – Niech Pan błogosławi tego, który ci pomgł!”.<br/>Rut opowiedziała teściowej o Boazie. – Slajd 8
9
„Niech Pan go błogosławi! – wykrzyknęła Noemi. – On okazuje nam swoją dobroć. Ten człowiek jest jednym z naszych najbliższych krewnych, jednym z naszych wykupicieli”.<br/>Wykupiciel rodziny to ktoś, kto mógł kupić ziemię po zmarłym krewnym, ale musiał dbać o wdowę i jej rodzinę. – Slajd 9
10
Rut kontynuowała zbieranie zboża na polach Boaza przez cały okres żniw pszenicy. Potem Noemi powiedziała do Rut: „Boaz jest naszym bliskim krewnym i był bardzo uprzejmy, pozwalając ci zbierać zboże. Dziś wieczorem będzie on młócił jęczmień na klepisku. Ubierz się i idź na klepisko. Zaobserwuj, gdzie on położy się spać, a potem idź i połóż się u jego stóp”. – Slajd 10
11
Około północy Boaz nagle się obudził. Zdziwił się, widząc kobietę na końcu swojego prowizorycznego łóżka.<br/>„Jestem twoją służącą – wyjaśniła Rut. – A ty jesteś wykupicielem mojej rodziny”.<br/>„Nie martw się, Rut – odpowiedział Boaz. – Zrobię, co trzeba, bo wszyscy w mieście wiedzą, że jesteś dobrą kobietą. Choć to prawda, że jestem jednym z wykupicieli, to jest jeszcze jeden człowiek, który jest z tobą jeszcze bliżej spokrewniony niż ja. Zajmę się tą sprawą rano”. – Slajd 11
12
Następnego ranka Boaz udał się do bramy miasta i spotkał się z człowiekiem, który był bliższym wykupicielem rodziny. <br/>„Jeśli kupisz ziemię od Noemi, prawo wymaga, byś poślubił też Rut, wdowę z Moabu – wyjaśnił Boaz. – W ten sposób będzie ona mogła mieć dzieci, które będą nosić nazwisko jej męża i utrzymają ziemię w rodzinie”. – Slajd 12
13
Mężczyzna był zainteresowany kupnem tej ziemi, ale nie chciał komplikacji związanych z poślubieniem Moabitki Rut.<br/>„Nie mogę jej wykupić – odpowiedział. – Ty więc wykup tę ziemię”. <br/>Był taki zwyczaj, że każdy, kto przekazywał prawo kupna, zdejmował swój sandał i podawał go drugiej stronie. Tak więc drugi wykupiciel rodziny przekazał swój sandał Boazowi. – Slajd 13
14
Boaz wykupił więc ziemię należącą do męża Noemi i jej synów. Następnie poślubił Rut. Później Rut urodziła syna. – Slajd 14
15
Nazwali swojego syna Obed. <br/>Miejscowe kobiety powiedziały do Noemi: „Chwała Panu, który dał wykupiciela waszej rodzinie! Niech to dziecko będzie sławne w Izraelu i niech się tobą opiekuje na starość”.<br/>Później Obed został ojcem Jessego i dziadkiem króla Dawida. – Slajd 15
16
Slajd 16