Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Piotr chodzi po wodzie

Kiedy Piotr zobaczył Jezusa chodzącego po wodzie, chciał zrobić to samo.
1
Po ciężkim dniu nauczania i nakarmieniu pięciu tysięcy Jezus przymusił swoich uczniów, żeby wsiedli do łodzi i popłynęli przed Nim na drugą stronę jeziora, do Betsaidy. Chciał sam pozostać na miejscu, aby odprawić tłum do domów. <br/>Kiedy ludzie rozeszli się do domów, On poszedł na górę, aby się modlić. – Slajd 1
2
Późną nocą uczniowie byli w swojej łodzi na środku jeziora. Jezus był sam na lądzie. – Slajd 2
3
Jezus widział, że uczniowie mieli poważne problemy. Zerwał się silny wiatr i walczyli z wielkimi falami. – Slajd 3
4
Około trzeciej nad ranem Jezus poszedł do nich, idąc po wodzie. – Slajd 4
5
Jezus miał zamiar przejść obok nich, ale kiedy zobaczyli Go idącego po wodzie, krzyknęli ze strachu. Myśleli bowiem, że jest duchem i byli przerażeni. – Slajd 5
6
A Jezus zawołał: „Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!”. – Slajd 6
7
Piotr zawołał do Jezusa: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie”. <br/>„Chodź!” – odpowiedział Jezus. – Slajd 7
8
Piotr wyszedł z łodzi i zbliżył się po wodzie do Jezusa. – Slajd 8
9
Jednak kiedy zauważył, że wieje silny wiatr, przeraził się i zaczął tonąć. Wtedy krzyknął: „Panie! Ratuj mnie!”. – Slajd 9
10
Jezus natychmiast wyciągnął rękę, chwycił go i powiedział: „Człowieku małej wiary! Dlaczego zwątpiłeś?”. – Slajd 10
11
A kiedy wsiedli do łodzi, wiatr od razu ucichł. Uczniowie w łodzi pokłonili się Jezusowi i wyznali: „Ty naprawdę jesteś Synem Bożym!”. – Slajd 11
12
Slajd 12