Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Paweł uwięziony w Filippi

Paweł i Sylas zostają uwolnieni z więzienia.
1
Pierwszym miejscem w Europie, gdzie Paweł podzielił się dobrą nowiną o Jezusie, było kontrolowane przez Rzymian miasto Filippi we wschodniej Macedonii. Paweł poznał tam Lidię, sprzedawczynię drogich purpurowych tkanin, na spotkaniu modlitewnym nad rzeką i dzięki temu została ona chrześcijanką. – Slajd 1
2
Pewnego dnia, gdy Paweł i Sylas udawali się na miejsce modlitwy, spotkali niewolnicę opętaną przez demona, który pozwalał jej przepowiadać przyszłość. Zarabiała dużo pieniędzy dla swoich panów, będąc wróżką. – Slajd 2
3
Szła za Pawłem i Sylasem, krzycząc: „Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i przyszli powiedzieć wam, jak możecie być zbawieni”. – Slajd 3
4
Paweł, w imieniu Jezusa Chrystusa, rozkazał demonowi, aby z niej wyszedł. – Slajd 4
5
Natychmiast demon opuścił ją i została uwolniona spod jego złej kontroli. Nie miała już zdolności wróżenia. – Slajd 5
6
Nadzieje jej panów na bogactwo zostały teraz zniszczone, więc pochwycili Pawła i Sylasa, i zawlekli ich na rynek przed władze.  „Całe miasto jest wzburzone z powodu tych Żydów!  – krzyczeli do miejskich urzędników. – Nauczają oni zwyczajów, które dla nas, Rzymian, są nielegalne do praktykowania”. – Slajd 6
7
Tłum szybko zwrócił się przeciwko Pawłowi i Sylasowi, a urzędnicy miejscy kazali ich rozebrać i pobić drewnianymi pałkami. Zostali więc dotkliwie pobici, a następnie wtrąceni do więzienia. Stróż więzienny otrzymał rozkaz, aby się upewnił, że nie uciekną. Wsadził ich więc do wewnętrznego lochu i zakuł ich nogi w dyby. Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali pieśni dla Boga, a inni więźniowie przysłuchiwali się temu. – Slajd 7
8
Nagle nastąpiło potężne trzęsienie ziemi! Więzienie zachwiało się w posadach. Wszystkie drzwi natychmiast się otworzyły, a łańcuchy wszystkich więźniów opadły!<br/>Stróż więzienny obudził się i zobaczył szeroko otwarte drzwi więzienia. Założył, że więźniowie uciekli, więc wyciągnął swój miecz, aby się zabić. – Slajd 8
9
Jednak Paweł krzyknął do niego: „Stój! Nie zabijaj się! My wszyscy tu jesteśmy!”.<br/>Stróż wezwał, by przyniesiono mu światło, a potem wbiegł do lochu i upadł przed Pawłem i Sylasem. Następnie wyprowadził ich na zewnątrz i zapytał: „Panowie, co mam czynić, aby być zbawionym?”. Oni zaś odpowiedzieli: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty, jak i wszyscy w twoim domu”. Paweł i Sylas podzielili się słowem Pana z nim i jego rodziną. – Slajd 9
10
Stróż więzienny zaopiekował się nimi i obmył ich rany. Potem on i wszyscy jego domownicy zostali ochrzczeni. Następnego ranka władze miasta wysłały policję, aby powiedzieć stróżowi więziennemu: „Wypuść tych ludzi”. Jednak Paweł nalegał, że ponieważ był obywatelem rzymskim, urzędnicy powinni najpierw przyjść i przeprosić ich. Paweł i Sylas pożegnali się z Lidią oraz innymi chrześcijanami, po czym udali się w dalszą drogę. – Slajd 10
11
Slajd 11