Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Noe uratowany przed potopem

Noe i jego rodzina zostają uratowani przed potopem.
1
Ludzie stali się tak niegodziwi i brutalni, że Bóg powiedział: „Wytracę ludzi, których stworzyłem, a wraz z nimi zwierzęta i ptaki. Żałuję, że ich stworzyłem”. – Slajd 1
2
Jednak jeden człowiek wyróżniał się wśród pozostałych ludzi. Był to Noe, człowiek sprawiedliwy i posłuszny Bogu. Bóg powiedział Noemu, że planuje zniszczyć życie na ziemi przez wielką powódź. Następnie dał Noemu instrukcje, jak zbudować ogromną łódź w kształcie skrzyni, zwaną arką. Obiecał, że Noe i wszyscy znajdujący się na pokładzie arki zostaną uratowani w czasie potopu i zachowają życie. – Slajd 2
3
Tak więc Noe i jego trzej synowie: Sem, Cham i Jafet, zaczęli budować arkę z drewna cyprysowego. Miała ona 443 stopy (135 metrów) długości, 23 metry szerokości i 75 stóp (14 metrów) wysokości. – Slajd 3
4
Źli ludzie patrzyli na Noego i jego rodzinę, szydząc z nich. – Slajd 4
5
Noe zrobił wszystko tak, jak mu Bóg nakazał. – Slajd 5
6
Następnie Bóg wysłał do Noego siedem par, samca i samicę z każdego czystego zwierzęcia i ptaka. Czystymi zwierzętami były te, które ludzie mogli jeść. Wysłano również po jednej parze z każdego nieczystego zwierzęcia, czyli nie nadającego się do jedzenia. Noe, jego rodzina i wszystkie zwierzęta weszli na pokład arki. – Slajd 6
7
Zwierzęta, samiec i samica z każdego rodzaju, weszły na pokład razem z Noem, jego żoną, trzema synami i ich żonami. Następnie Bóg zamknął drzwi arki, aby zapewnić im bezpieczeństwo. – Slajd 7
8
Siedem dni później, tak jak Bóg zapowiedział, nadszedł wielki potop. Przez 40 dni padał deszcz, a wody wypływały z głębokich źródeł pod ziemią. Wkrótce woda przykryła nawet najwyższe góry. – Slajd 8
9
Każda żywa istota zginęła. Tylko Noe i ci, którzy byli w arce, pozostali przy życiu. Arka unosiła się bezpiecznie na wodzie przez 150 dni. – Slajd 9
10
Gdy wody opadły, Noe wysłał gołębicę, ale ta wróciła nie mogąc znaleźć suchego lądu. Tydzień później, kiedy wysłał ją ponownie, wróciła ze świeżym liściem oliwnym w dziobie. Tydzień później gołębica została wysłana ponownie i tym razem już nie wróciła. Noe wiedział więc, że część ziemi jest sucha. – Slajd 10
11
Miesiąc później ziemia była całkowicie sucha. Arka spoczęła na górach Ararat. Noe, jego rodzina i zwierzęta wyszli bezpiecznie z arki. – Slajd 11
12
Noe zbudował ołtarz, aby oddać cześć Panu. Następnie Bóg umieścił na niebie tęczę jako znak, że już nigdy więcej nie zaleje całej ziemi ani nie zniszczy wszystkich żywych stworzeń. Obiecał również, że nigdy nie ustaną czas siewu i żniwa, chłód i upał, lato i zima, dzień i noc. – Slajd 12
13
Slajd 13