Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Trzech odważnych wojowników Dawida

O trzech bohaterach przewodzących armii Dawida.
1
Potężnych wojowników Dawida można by podzielić na trzy grupy. Najsławniejszymi byli Joszeb, Eleazar i Szamma. Zaraz po nich wyróżniali się:  Abiszaj, Benajasz i Asael. Trzecia grupa to trzydziestu żołnierzy dowodzonych przez Asaela.<br/>Przyjrzymy się trzem najsławniejszym rycerzom z tej dzielnej grupy 37 wojowników. – Slajd 1
2
Joszeb-Baszebet, Tachmonita (potomek Koracha z plemienia Benjamina), był największym z trzech potężnych wojowników. Jako oficer pod wodzą króla Dawida był odpowiedzialny za 24 tysiące ludzi. Zyskał reputację walecznego po pokonaniu włócznią ośmiuset mężczyzn w jednej bitwie. – Slajd 2
3
Następny w dowództwie był Eleazar, syn Dodiego z plemienia Beniamina. Był on jednym z trzech wojowników, którzy byli z Dawidem, gdy przeciwstawili się Filistynom zebranym do walki w Pas-Damim. Gdy żołnierze izraelscy wycofali się, Eleazar stał na swoim stanowisku i walczył z Filistynami, aż jego ręka zmęczyła się tak bardzo, że wydawała się być przyklejona do miecza. Tego dnia Pan dał mu wielkie zwycięstwo. – Slajd 3
4
Ostatnim z tej trójki mocarzy był Szamma, syn Agea, mieszkaniec górzystej Judy. Kiedy Filistyni zgromadzili się w Lechi, gdzie znajdowało się pole obsiane soczewicą, wojsko wycofało się przed Filistynami, ale Szamma stanął w środku tego pola soczewicy, aby pokonać Filistynów, a Pan dał im wielkie zwycięstwo. – Slajd 4
5
Zanim Dawid został królem, on i jego ludzie stworzyli twierdzę w jaskini Adullam. Dawid tęsknił za wodą ze studni w Betlejem, które było zajęte przez Filistynów. Nie mówiąc nic Dawidowi, trzej odważni rycerze przedarli się przez linię wroga, aby przynieść mu do picia wodę ze studni w Betlejem. Dawid jednak odmówił jej wypicia, lecz wylał ją jako ofiarę dla Boga. „Nie mógłbym wypić tej wody – powiedział. – Czyż miałbym pić krew ludzi, którzy szli po nią z narażeniem życia?”.<br/>Dawid nie pochwalał tego, że jego ludzie ryzykowali życiem dla jego wygody. – Slajd 5
6
Slajd 6