Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Anioł odwiedza Marię

Anioł ogłasza Marii, że została wybrana na matkę Syna Bożego.
1
W miasteczku Nazaret mieszkała młoda kobieta o imieniu Maria. – Slajd 1
2
Była dobrą i wierną osobą, która kochała Boga i była Mu posłuszna. Pewnego dnia niespodziewanie otrzymała najważniejszą wiadomość w swoim życiu. – Slajd 2
3
Anioł Gabriel ukazał się jej i powiedział: „Nie bój się! Pan jest z tobą! Urodzisz chłopca i nadasz mu imię Jezus. Będzie On kimś wielkim i nazwą Go Synem Najwyższego. Pan Bóg da Mu tron Jego ojca Dawida. Będzie wiecznie panował nad Izraelem, a Jego królestwo nie będzie miało końca!”.  Maria była zaniepokojona i zapytała: „Jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężczyzną?”. – Slajd 3
4
Anioł odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem”. – Slajd 4
5
„Dlatego też Dziecko, które urodzisz, będzie święte, będzie nazwane Synem Boga”. – Slajd 5
6
Maria zrozumiała, że ​​wkrótce stanie się częścią wielkiego planu Bożego, dlatego odpowiedziała: „Jestem służebnicą Pana, niech się stanie jak powiedziałeś”. Wtedy anioł odszedł od niej. – Slajd 6
7
Jakiś czas później Maria odwiedziła swoją kuzynkę Elżbietę, która spodziewała się chłopca. Jej dziecko, kiedy dorośnie zostanie Janem Chrzcicielem. Elżbieta została napełniona Duchem Świętym i głośno wykrzyknęła: „Błogosławiona jesteś wśród kobiet i błogosławione jest dziecko w twoim łonie! A kim ja jestem, że matka mojego Pana przyszła do mnie?”. – Slajd 7
8
Maria odpowiedziała: „Moja dusza wielbi Pana, a mój duch raduje się w Bogu, moim Zbawicielu, bo spojrzał na swą pokorną służebnicę. Od tej pory wszystkie pokolenia nazywać mnie będą błogosławioną, ponieważ wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest Jego imię. On w każdym pokoleniu okazuje swe miłosierdzie tym, którzy się Go boją”. – Slajd 8
9
„Potężnych czynów dokonał swoim ramieniem. Unicestwił zamiary pysznych. Strącił władców z tronów, a pokornych wywyższył. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych pozbawił wszystkiego. Przyszedł z pomocą swemu słudze Izraelowi, bo pamięta o swoim miłosierdziu. Tak jak to obiecał naszym przodkom, Abrahamowi i jego potomkom na wieki”. <br/>W tym samym mniej więcej czasie ukazał się Józefowi we śnie anioł, który nakazał mu poślubić Marię i opiekować się jej dzieckiem. Józef posłuchał i ożenił się z Marią. – Slajd 9
10
Slajd 10