Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Król Saul otrzymuje, a potem traci królestwo

Saul zostaje królem, ale z powodu nieposłuszeństwa korona zostaje mu odebrana.
1
Samuel był wyznaczonym przez Boga sędzią Izraela. Zebrał cały lud izraelski w Mispie i tam modlił się za nich. Powiedział im, żeby pozbyli się fałszywych bogów, oddali się Bogu, a wtedy On uwolni ich od Filistynów, którzy wciąż najeżdżali ich ziemię. Lud pokutował i zwrócił się z powrotem do Boga. – Slajd 1
2
Gdy Samuel składał ofiary, Filistyni zaatakowali, ale zostali odparci przez Izraelitów. – Slajd 2
3
Jednak gdy Samuel się zestarzał, ludzie stali się niespokojni i zażądali, aby rządził nimi król, tak jak innymi narodami. – Slajd 3
4
Samuel ostrzegł ich: „Odrzucacie Pana jako waszego króla. Ludzki król będzie samolubnym władcą i tylko nieliczne osoby wzbogacą się kosztem wielu innych. Będziecie jeszcze wołać, aby was uwolnić od takiej tyranii”. Lecz lud nalegał i żądał króla. – Slajd 4
5
„Zrób, co mówią – powiedział Pan do Samuela – bo to Mnie odrzucają, a nie ciebie. Oni nie chcą, abym był dłużej ich królem”. – Slajd 5
6
Był pewien człowiek z plemienia Beniamina imieniem Saul, który był o głowę wyższy od innych. Kiedy osiołki jego ojca zaginęły, wyruszył ze swoim sługą na ich poszukiwanie. Gdy nie mogli ich znaleźć, sługa Saula zasugerował, aby udali się do pobliskiego miasta, gdzie mieszkał Samuel i poprosili go o pomoc. – Slajd 6
7
Wchodząc do miasta zobaczyli Samuela, który zbliżał się do nich w drodze na górę. Pan powiedział Samuelowi, że pośle mu człowieka z pokolenia Beniamina, aby go namaścił na pierwszego króla Izraela. – Slajd 7
8
Kiedy Samuel zobaczył Saula, Pan powiedział do niego: „To jest człowiek, który będzie rządził moim ludem”. – Slajd 8
9
Samuel powiedział Saulowi: „Idź przede mną na górę, ponieważ dziś będziesz jadł ze mną, a rano wyślę cię w drogę. Nie martw się o zaginione osły, bo zostały już odnalezione”. – Slajd 9
10
Samuel wprowadził Saula i jego sługę do sali i posadził ich na czele stołu, przy którym zasiadło trzydziestu gości. Później rozmawiał z Saulem na dachu swojego domu. – Slajd 10
11
Następnego dnia Samuel wziął flakonik z olejem i wylał go na głowę Saula, mówiąc: „Pan namaścił cię na władcę nad Izraelem”. – Slajd 11
12
Później nowo koronowany król Saul poprowadził armię, aby uratować mieszkańców Jabesz-Gileadzkiego, którzy byli oblegani przez Amorytów. – Slajd 12
13
Saul podzielił swoich ludzi na trzy oddziały. Podczas ostatniej nocnej warty wdarli się do obozu Ammonitów i zabijali ich aż do południa. – Slajd 13
14
Lud udał się do Gilgal i w obecności Pana uczynił Saula królem. Złożyli przed Panem ofiary, a Saul i wszyscy Izraelici urządzili wielką uroczystość. Saul miał teraz władzę. – Slajd 14
15
Wkrótce potem potężna armia filistyńska zebrała się, by walczyć z Izraelem. Saul zgromadził swoją armię w Gilgal, ale jego żołnierze trzęśli się ze strachu. Samuel obiecał, że będzie w Gilgal w ciągu 7 dni, by złożyć Bogu ofiary za zwycięstwo. Jednak w miarę upływu czasu wojsko zaczęło się coraz bardziej bać i niektórzy zaczęli dezerterować. Saul wpadł w panikę i nie chciał już dłużej czekać. – Slajd 15
16
Saul, sfrustrowany czekaniem na Samuela, postanowił sam złożyć ofiarę. Gdy skończył składanie ofiary, przybył Samuel. „Uczyniłeś głupstwo” –  powiedział do króla. – Nie posłuchałeś Boga, składając ofiarę. Gdybyś był posłuszny, ustanowiłby twoje królestwo nad Izraelem po wsze czasy. Teraz twoje królestwo dobiegnie końca i Bóg wyznaczy nowego króla, który przejmie władzę po tobie”. – Slajd 16
17
Wiele bitew później Samuel miał wiadomość dla Saula: „Pan mówi, że masz całkowicie zniszczyć niegodziwych Amalekitów i nie oszczędzić żadnego z nich ani nawet ich bydła”. – Slajd 17
18
Saul zebrał dużą armię i zastawił zasadzkę w wąwozie. Odniósł zwycięstwo, ale zamiast zniszczyć ich owce i bydło, Saul postanowił oszczędzić króla Amalekitów, Agaga, a najlepsze owce i bydło zatrzymać jako łup. – Slajd 18
19
Kiedy Bóg zobaczył nieposłuszeństwo Saula, powiedział: „Żałuję, że uczyniłem Saula królem, bo odwrócił się ode mnie i nie wykonał moich poleceń”.<br/>Samuel rozgniewał się i wołał do Pana przez całą noc. Następnego dnia udał się na spotkanie z Saulem. „Pan namaścił cię na króla i wysłał cię z misją, abyś całkowicie zniszczył tych złych ludzi, Amalekitów” – powiedział. – Slajd 19
20
„Dlaczego nie posłuchałeś Pana? Dlaczego zostawiłeś sobie ich bydło?”.<br/>Gdy Samuel odwrócił się, by odejść, Saul złapał za brzeg jego szaty, a ona się rozdarła. Samuel rzekł do niego: „Pan wydarł dziś od ciebie królestwo Izraela i dał je komuś lepszemu niż ty”. – Slajd 20
21
Później Samuel namaścił Dawida na następnego króla Izraela. Dawid został królem po tym, jak król Saul zginął w bitwie. Tak jak Bóg ostrzegał, dynastia Saula dobiegła końca, a król Dawid został wybrany przez Boga na władcę. – Slajd 21
22
Slajd 22