Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jozue i najdłuższy dzień

Jozue modli się o to, aby słońce nie zachodziło w czasie walki.
1
Kiedy pięciu potężnych królów amoryckich dowiedziało się, że Gibeonici zawarli traktat z Izraelitami, postanowili zemścić się na mieszkańcach Gibeonu, atakując ich miasto. – Slajd 1
2
Wtedy mieszkańcy Gibeonu wysłali posłów do Jozuego w Gilgal z taką prośbą: – Slajd 2
3
„Nie odmawiaj pomocy swoim sługom! Przybądź do nas prędko! Ocal nas i wspomóż, bo wszyscy królowie amoryccy mieszkający w górach zebrali się przeciwko nam”. – Slajd 3
4
Jozue z wojskiem izraelskim wyruszył nocą. – Slajd 4
5
Wczesnym rankiem byli gotowi zaskoczyć wroga. – Slajd 5
6
Pan powiedział do Jozuego: „Nie bój się ich, ponieważ wydam ich w twoje ręce! Żaden z nich nie ostoi się przed tobą”. – Slajd 6
7
Pan sprawił, że nieprzyjacielska armia wpadła w panikę, a armia Izraela wymordowała ich wielką liczbę pod Gibeonem. Pozostałych ścigała w kierunku Bet–Choron, Azeki i Makkedy. Kiedy wróg pędził w dół wzgórza do Bet–Choron, Pan rzucił w nich z nieba wielkimi kamieniami. Więcej ludzi zginęło od gradowych kamieni niż od miecza Izraelitów. – Slajd 7
8
Obawiając się, że pozostali żołnierze wroga uciekną pod osłoną ciemności, Jozue modlił się głośno: „Niech słońce zatrzyma się nad Gibeonem a księżyc nad doliną Ajjalonu!”. – Slajd 8
9
Słońce i księżyc nie poruszyły się, dopóki armia izraelska nie zniszczyła wszystkich wrogów. – Slajd 9
10
Słońce zatrzymało się na niebie i pozostało tam prawie dwadzieścia cztery godziny! To się nigdy wcześniej nie zdarzyło. Pan zatrzymał słońce i księżyc, a wszystko to z powodu modlitwy jednego człowieka. – Slajd 10
11
Slajd 11