Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Debora i Barak wyruszają do walki

Debora namawia Baraka, aby wyruszył do walki z Siserą i jego 900 powozami. Barak nalega, aby Debora poszła z nim.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Za czasów Jozuego Izraelici podbili część ziem, którą obiecał im Bóg. Pozostawały jednak ciągle tereny, na których panowali Kananejczycy. Bóg powoływał sędziów, którzy przewodzili Izraelem i pomagali mu wypełniać Boże Prawo. – Slajd 1
2
Pod przywództwem sędziego ludzie okazywali posłuszeństwo Bogu i żyli w pokoju, a kiedy wyruszali do walki, zwyciężali. – Slajd 2
3
Lecz po śmierci sędziego Izraelici opuszczali Boga i znów oddawali cześć bożkom. Wtedy wrogowie ponownie zyskiwali nad nimi przewagę i gnębili ich (por. Sdz 2:10–23). – Slajd 3
4
Kiedy umarł sędzia Ehud, naród wybrany znów zwrócił się do bożków. W konsekwencji Bóg wydał ich w ręce króla Kanaanu, Jabina. – Slajd 4
5
Wodzem jego wojska był Sisera, który mieszkał w Charoszet-Haggoim. – Slajd 5
6
Sisera, który posiadał 900 żelaznych rydwanów, przez 20 lat srodze uciskał Izraelitów, a oni zaczęli wołać do Boga o ratunek. – Slajd 6
7
Debora, żona Lapidota, była wtedy prorokinią i sędzią Izraela. – Slajd 7
8
Siadywała pod Palmą Debory pomiędzy Rama i Betel i tam przychodzili do niej Izraelici, aby rozsądzała sprawy sporne. – Slajd 8
9
Pewnego dnia Debora posłała po Baraka, syna Abinoama, który mieszkał w Kedesz w ziemi Naftalego. Barak udał się więc na południe, aby spotkać się z Deborą. – Slajd 9
10
Debora powiedziała do niego: „Pan, Bóg Izraela nakazuje, abyś zebrał 10 tysięcy ludzi z plemion Neftalego i Zebulona i udał się na górę Tabor. Pan natomiast przyprowadzi do ciebie nad potok Kiszon Siserę, dowódcę wojsk Jabina, wraz z jego rydwanami i oddziałami wojska, a ty pokonasz ich”. – Slajd 10
11
Barak odpowiedział: „Pójdę tylko pod warunkiem, że ty wyruszysz ze mną”.<br/>„Pójdę z tobą – odpowiedziała Debora – jednak nie tobie przypadnie sława z tej wyprawy, Pan bowiem wyda Siserę w ręce kobiety!”. – Slajd 11
12
Wtedy Debora poszła z nim. Barak wezwał Zebulonitów i Neftalitów i 10 tysięcy mężczyzn weszło z nim na górę Tabor. – Slajd 12
13
Kiedy Siserze doniesiono o tym, że Barak wszedł na górę Tabor, zebrał 900 rydwanów bojowych oraz wszystkich wojowników i wyruszył z Charoszet-Haggoim nad potok Kiszon. Wtedy Debora powiedziała do Baraka: „Ruszaj, bo to jest dzień, w którym Pan wydaje iserę w twoje ręce! Pan idzie przed tobą!”. – Slajd 13
14
Barak zszedł z góry Tabor, a za nim 10 tysięcy mężczyzn. Bóg zesłał deszcz i rzeka Kiszon wylewała. Koła rydwanów Sisery ugrzęzły w błocie, a wojownicy zeskakiwali z nich i uciekali pieszo. – Slajd 14
15
Barak ścigał ich do Charoszet-Haggoim. Cała armia Sisery padła od miecza i nikt nie ocalał. Sisera jednak uciekł do namiotu Jael, żony Chebera Kenity. Zaufał jej, ponieważ pomiędzy Kenitami a Jabinem, królem Kanaanu, panował pokój. – Slajd 15
16
Jael wyszła na spotkanie Sisery i powiedziała: „Wstąp do mnie, mój panie! Nie bój się!”. Kiedy wszedł do jej namiotu, napoiła go mlekiem i przykryła kocem. Sisera poprosił, aby stanęła u wejścia do namiotu i w razie potrzeby mówiła, że nikogo nie ma w środku. – Slajd 16
17
Jednak kiedy Sisera wyczerpany zasnął, Jael wzięła do ręki palik od namiotu oraz młot, podeszła ostrożnie do niego i wbiła palik w jego skroń, zabijając go. – Slajd 17
18
Kiedy zjawił się tam Barak w poszukiwaniu Sisery, Jael wyszła na jego spotkanie i powiedziała: „Wejdź, a pokażę ci człowieka, którego szukasz!”. Barak wszedł do namiotu i zobaczył martwego Siserę. – Slajd 18
19
Od tego momentu Izraelici coraz bardziej rośli w siłę, aż zgładzili króla Jabina, uzyskali wolność i żyli w spokoju przez następne 40 lat. Debora zaś ułożyła pieśń, którą zaśpiewano po zwycięstwie nad Siserą (Sdz 5). – Slajd 19
20
Slajd 20