Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Dawid oszczędza życie króla Saula

Dawid oszczędza życie króla Saula.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Król Saul próbował zabić Dawida, ponieważ nie chciał, aby został on następnym królem Izraela. Dawid uciekł i ukrył się w jaskini Adullam, gdzie dołączyła do niego jego rodzina. Zebrali się też wokół niego wszyscy uciśnieni, zadłużeni i rozgoryczeni, a on został ich przywódcą. Zgromadziło się przy nim około czterystu mężczyzn. – Slajd 1
2
Niedaleko Adullam znajdowało się miasto Keila, które zaatakowali Filistyni i chcieli okraść ze zboża. Kiedy dowiedział się o tym Dawid, zapytał Boga, czy ma walczyć z tymi Filistynami. – Slajd 2
3
Pan zaś odpowiedział: „Idź! Pobij Filistynów i ocal Keilę!".<br/>Dawid i jego wojownicy zadali Filistynom wielką klęskę, zabrali ich stada zwierząt i ocalili Keilę.<br/> – Slajd 3
4
Kiedy król Saul dowiedział się, że Dawid przebywa w Keili, postanowił go zaatakować. Dawid został o tym powiadomiony, więc przywołał kapłana Abiatara, aby modlić się do Boga. Pytał Pana, czy Saul zaatakuje Keilę i czy mieszkańcy wydadzą go królowi. – Slajd 4
5
Pan odpowiedział Dawidowi, że Saul zaatakuje to miasto i jego mieszkańcy wydadzą go królowi. Wtedy Dawid ze swoimi wojownikami przeniósł się do trudno dostępnych górzystych miejsc na pustyni Zyf. Król poszukiwał go nieprzerwanie, ale Bóg nie wydał go w jego ręce. Kiedy Dawid przebywał w Chorszy, Jonatan, syna Saula, odwiedził go potajemnie.<br/> – Slajd 5
6
„Nie bój się! – powiedział Jonatan – Mój ojciec nie dostanie cię w swoje ręce. Będziesz królem Izraela, a ja będę drugim po tobie”. <br/> Potem obaj zawarli przymierze przed Panem i rozstali się.<br/> – Slajd 6
7
Tymczasem mieszkańcy Zif udali się do Saula i donieśli mu, że Dawid ukrywa się w niedostępnych miejscach w Chorszy. Król rozkazał im, aby w dalszym ciągu śledzili Dawida i donosili o jego poczynaniach. – Slajd 7
8
Saul i jego wojska udali się na pustynię Maon do miejsca, gdzie ostatnio widziano Dawida. Król szedł po jednej stronie góry, a po drugiej Dawid ze swoimi wojskami śpieszył się, aby uciec. – Slajd 8
9
Kiedy Saul był już blisko Dawida, pojawił się posłaniec z wiadomością: „Przybywaj spiesznie, bo Filistyni najechali kraj!”.<br/>Saul musiał zrezygnować z pościgu i wyruszyć do walki z Filistynami.<br/> – Slajd 9
10
Dawid uciekł i zatrzymał się w niedostępnych pustynnych miejscach, na wzgórzach i w jaskiniach En-Gedi, w okolicach Morza Martwego. Kiedy Saul zakończył walkę z Filistynami i dowiedział się, że Dawid przebywa w En-Gedi, zebrał 3 tysiące ludzi i wyruszył tropić Dawida. – Slajd 10
11
Dawid i jego ludzie ukrywali się w jaskini. W  pewnej chwili Saul wszedł do tej jaskini „za potrzebą”  i był sam, a Dawid i jego ludzie siedzieli w głębi. – Slajd 11
12
Wtedy towarzysze Dawida szepnęli: „Nadszedł dzień, o którym powiedział ci Pan: Oto Ja wydam ci w ręce twoich wrogów i uczynisz z nimi to, co uznasz za słuszne”. Dawid podszedł do Saula.<br/> – Slajd 12
13
Zamiast jednak go zabić, uciął ukradkiem skrawek jego płaszcza, a potem powiedział do swoich towarzyszy: „Niech mnie Bóg strzeże przed podniesieniem ręki na mojego pana, przecież to jest pomazaniec Boży!”.<br/>Dawid stanowczo powstrzymywał swoich wojowników od rzucenia się na króla Saula.<br/> – Slajd 13
14
Chwilę później Dawid wyszedł z jaskini i zawołał: „Królu, mój panie!”.<br/>Kiedy Saul obejrzał się za siebie, Dawid oddał mu głęboki pokłon twarzą do ziemi i powiedział: „Właśnie przed chwilą Pan wydał cię w jaskini w moje ręce. Namawiano mnie, abym cię zabił, ale ja zlitowałem się nad tobą, bo jesteś przecież pomazańcem Pana. Zobacz zresztą skrawek, który uciąłem z twego płaszcza. Nie zrobiłem ci krzywdy, a ty chcesz mnie zabić. Niech Bóg będzie sędzią między mną a tobą i niech mnie wyrwie z twej ręki!”.<br/> – Slajd 14
15
Saul zapytał: „Czy to ty jesteś, Dawidzie?”. Potem głośno zapłakał i powiedział: „Jesteś sprawiedliwszy ode mnie, bo odpłaciłeś mi dobrem za zło, które ci wyrządziłem. Pan wydał mnie w twoje ręce, a nie zabiłeś mnie”.<br/> – Slajd 15
16
Saul powiedział Dawidowi, że wie, iż na pewno to on będzie następnym królem Izraela. Poprosił go też, aby nie zabijał jego potomstwa i nie wytracił jego imienia, kiedy już zostanie królem. Dawid przysiągł to Saulowi. Potem król wrócił do domu, a Dawid pozostał w En-Gedi. – Slajd 16
17
Slajd 17