Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Pieśni Dawida

Wprowadzenie do Psalmów Dawida.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Dawid jest znany z tego, że jako młody chłopak pokonał Goliata. Był on jednak również muzykiem i autorem słów pieśni. – Slajd 1
2
Po pokonaniu Goliata został zaproszony na dwór królewski, aby grać na lirze dla króla Saula. To przynosiło ulgę umęczonej duszy króla. Dawid miał wielki talent do tworzenia pieśni chwalących Boga, które nazywamy „Psalmami”. – Slajd 2
3
Słowa psalmów mówiły o Bożej wielkości: „Panie, nasz Panie, jak potężne jest Twoje imię na całej ziemi! Ty swój majestat wyniosłeś nad niebiosa. Ustami dzieci i niemowląt potwierdziłeś swoją potęgę, wbrew Twoim przeciwnikom, dla poskromienia wroga i mściciela” (Psalm 8,1–-2; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 3
4
W młodości Dawid pasł owce swojego ojca i opiekował się nimi. Wiedział też, że Bóg troszczy się o niego, dlatego śpiewał: „Pan jest moim pasterzem i nie brak mi niczego” (Psalm 23:1; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 4
5
„Lecz choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twoja laska i kij pasterski są mi pocieszeniem” (Psalm 23:4; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 5
6
Niektóre psalmy, to modlitwy, w których Dawid wyznaje swoje grzechy: „Boże, zmiłuj się nade mną w swej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! Obmyj mnie całkowicie z mojej winy i oczyść mnie z mojego grzechu” (Psalm 51:3–4; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 6
7
„Przywróć mi radość Twojego zbawienia — niech wstąpi we mnie duch ochoczy! Chcę nieprawych nauczać dróg Twoich, by nawrócili się do Ciebie grzesznicy” (Psalm 51,14–15; Biblia Ekumeniczna).  <br/> – Slajd 7
8
Jeszcze inne jego psalmy to prośby o ratunek: „Ja zaś jestem biedny i w potrzebie, Boże, pośpiesz mi z pomocą! Ty jesteś moim wspomożeniem i wybawieniem — Panie, nie zwlekaj!” (Psalm 70:6; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 8
9
Dawid często śpiewał o znaczeniu posłuszeństwa względem Boga: „Jak młodzieniec zachowa swoje życie w czystości? Tylko przestrzegając słów Twoich! Poszukuję Ciebie całym sercem — nie pozwól mi odejść od Twoich przykazań! Twoje słowo zachowuję w sercu, abym przeciwko Tobie nie grzeszył” (Psalm 119:9–11; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 9
10
„Otwórz mi oczy, abym mógł oglądać cuda Twojego Prawa. Na ziemi jestem tylko gościem, nie kryj przede mną swoich przykazań! Moja dusza wciąż omdlewa z tęsknoty za Twoimi wyrokami” (Psalm 119:18–20; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 10
11
„Szczęśliwi, którzy żyją nienagannie i postępują zgodnie z Prawem Pana. Szczęśliwi, którzy przestrzegają Jego napomnień i poszukują Go z całego serca, nie czynią nieprawości, lecz chodzą Jego drogami” (Psalm 119:1–3; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 11
12
„Dlatego kocham Twoje przykazania bardziej niż złoto, niż najszczersze złoto, dlatego uznaję słuszność wszystkich Twoich nakazów i nienawidzę wszelkiej drogi kłamstwa” (Psalm 119:27–28; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 12
13
Dawid stworzył i śpiewał wiele pieśni, w których uwielbiał Boga i dziękował Mu: „Będę Cię wysławiał, Panie, całym swoim sercem, będę opowiadał o wszystkich Twoich cudach. Będę się cieszył i weselił Tobą, będę śpiewał, Najwyższy, na cześć Twojego imienia” (Psalm 9:2–3; Biblia Ekumeniczna). – Slajd 13
14
Slajd 14