Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Dawid okazuje przychylność Mefiboszetowi

Dawid okazuje przychylność niepełnosprawnemu synowi Saula.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Kiedy Dawid został królem, przypomniał sobie obietnicę, którą złożył synowi króla Saula, Jonatanowi, aby okazać przychylność jego rodzinie i potomkom. Jonatan i Saul  zginęli na wojnie z Filistynami. W tamtych czasach nowy władca zazwyczaj zabijał krewnych poprzedniego króla, ponieważ  mogli stanowić zagrożenie dla jego panowania.<br/> – Slajd 1
2
Dawid zapytał swoich doradców: „Czy jest jeszcze ktoś, kto pozostał z rodziny Saula? Chciałbym okazać mu życzliwość ze względu na Jonatana”. Wezwano wtedy sługę Saula, Sybę.<br/> – Slajd 2
3
Król zapytał Sybę: „Czy żyje jeszcze ktoś z rodziny Saula? Chciałbym mu okazać łaskę Bożą”. <br/>„Pozostał jeszcze syn Jonatana, kulawy na obie nogi”, odpowiedział Syba.<br/> – Slajd 3
4
Mefiboszet, syn Jonatana, był małym dzieckiem, kiedy posłaniec przyniósł do pałacu wiadomość o śmierci króla Saula i o zbliżających się Filistynach. Jego niania wzięła go na ręce i uciekała, ale z powodu pośpiechu, upuściła go i od tego czasu był kulawy  (2 Samuela 4:4). – Slajd 4
5
„Gdzie on jest?”, zapytał król. Syba odpowiedział, że Mefiboszet mieszka w Lo-Debar. Wtedy Dawid posłał po niego.<br/> – Slajd 5
6
Mefiboszet przybył do pałacu z wielkim lękiem, bo nie wiedział o zamiarach Dawida. „Nie bój się,  ponieważ chcę okazać ci życzliwość ze względu na twojego ojca, Jonatana”, powiedział Dawid. Wtedy Mefiboszet pokłonił się i powiedział: „Czym zasłużyłem sobie, byś się mną, jakimś zdechłym psem, zajmował?”. – Slajd 6
7
Król przywołał Sybę i powiedział: „Wszystko, co należało do Saula i jego rodziny, przekazuję synowi twojego pana. Ty sam, twoi synowie i słudzy będziecie uprawiali jego ziemię, a zebrane plony będą zaopatrzeniem dla niego”. Syba zaś miał piętnastu synów i dwudziestu służących.<br/> – Slajd 7
8
Dawid powiedział później Mefiboszetowi, że będzie zawsze jadł z jego stołu i będzie traktowany jak jeden z synów królewskich. – Slajd 8
9
Od tego dnia wszyscy mieszkańcy domu Syby stali się sługami Mefiboszeta, który mieszkał w Jerozolimie i do końca życia jadał ze stołu królewskiego.<br/> – Slajd 9
10
Slajd 10