Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Dawid, Batszeba i przypowieść Natana

Prorok Natan napomina Dawida po tym, jak król popełnił cudzołóstwo i morderstwo.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Pewnej wiosny król Dawid wysłał swoje wojska pod dowództwem Joaba, aby oblegały ammonickie miasto Rabbę. Sam Dawid pozostał jednak w Jerozolimie. – Slajd 1
2
Pod wieczór Dawid przechadzał się po tarasie swego pałacu i zobaczył przepiękną kobietę, która się myła. Wysłał zaraz służącego, aby się dowiedzieć, kim jest ta kobieta. Powiedziano mu, że to Batszeba, żona Uriasza Chetejczyka, żołnierza armii izraelskiej. – Slajd 2
3
Dawid posłał po Batszebę, a gdy przyszła do niego, spał z nią. Potem kobieta wróciła do swojego domu. – Slajd 3
4
Za jakiś czas Dawid otrzymał od niej wiadomość, że jest w ciąży. – Slajd 4
5
Wtedy Dawid kazał sprowadzić do siebie Uriasza, który opuścił oblegane miasto i powrócił do Jerozolimy. – Slajd 5
6
Dawid wypytał go o sytuację wojennną, a następnie odesłał do domu. Miał nadzieję, że Uriasz wróci do swojego domu, będzie spał z żoną, a później pomyśli, że to jego dziecko. Jednak Uriasz uznał, że nie jest to stosowne, aby powrócić do domu, kiedy jego wojska przebywają na polu bitwy w namiotach. Przespał się zatem w bramie pałacu, razem ze służącymi królewskimi. – Slajd 6
7
Następnego dnia Dawid dowiedział się, że Uriasz nie spał w swoim domu, zaprosił go zatem na ucztę i upił. Jednak Uriasz znów nie poszedł do domu i spał na swoim posłaniu w bramie pałacowej. Zamiary króla nie powiodły się, a Uriasz powrócił do obleganego miasta. – Slajd 7
8
Dawid dał jednak przedtem Uriaszowi list do dowódcy Joaba z takim rozkazem: „Poślij Uriasza tam, gdzie walka będzie najbardziej zacięta, potem zostawcie go, aby został trafiony i zginął”.<br/> – Slajd 8
9
Joab posłuchał tego rozkazu. W trakcie oblężenia ustawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział, że walczą tam najlepsi wojownicy wroga. W czasie walki zginęło kilku żołnierzy Joaba, jednym z nich był Uriasz, którego zastrzelili łucznicy.<br/> – Slajd 9
10
Kiedy Batszeba dowiedziała się o śmierci męża, opłakiwała go. Po okresie żałoby Dawid sprowadził ją do swego pałacu. Została jego żoną i urodziła mu syna. Cała ta sprawa jednak bardzo nie podobała się Panu. – Slajd 10
11
Bóg posłał zatem do Dawida proroka Natana, który opowiedział mu następującą historię. – Slajd 11
12
W pewnym mieście było dwóch ludzi – jeden bogaty, a drugi biedny. Bogacz miał bardzo wiele bydła i owiec, biedak miał zaś tylko jedną owcę. Karmił ją, a ona wyrosła przy nim tak jak jego dzieci. Jadła jego chleb, piła z jego kubka i spała tuż obok niego. Była dla niego jak córka. – Slajd 12
13
Lecz pewnego dnia przyszedł podróżny do bogatego człowieka. Bogaczowi żal było wziąć zwierzę z własnego stada, aby z niego przygotować posiłek. Zabrał więc owieczkę ubogiego człowieka i przyrządził ją dla swojego gościa.<br/> – Slajd 13
14
Kiedy usłyszał to Dawid, wpadł we wściekłość i powiedział: „Jako żyje Pan, człowiek, który to zrobił, zasługuje na śmierć! Za owcę zapłaci poczwórnie, dlatego że tak uczynił i nie okazał litości!”. – Slajd 14
15
Wtedy Natan powiedział do króla: „Ty jesteś tym człowiekiem! Tak mówi Pan, Bóg Izraela: To Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i Ja cię uratowałem przed Saulem. Dałem ci dom twego pana i jego żony. Dałem ci władzę nad całym Izraelem i Judą, a gdyby tego było za mało, dodałbym ci więcej! Dlaczego zatem wzgardziłeś przykazaniem Pana i zrobiłeś to, co Jemu się nie podoba? Zamordowałeś Uriasza Chetejczyka i poślubiłeś jego żonę. Teraz już zawsze w twojej rodzinie będzie panować przemoc”.<br/> – Slajd 15
16
Wtedy Dawid wyznał przed Natanem: „Zgrzeszyłem względem Pana”. Prorok zaś odpowiedział Dawidowi: „Wobec tego Pan przebacza ci twój grzech – nie umrzesz. Ponieważ jednak tym czynem znieważyłeś Pana, syn, który ci się urodził, musi umrzeć”.<br/> – Slajd 16
17
Po odejściu Natana dziecko Batszeby i Dawida zachorowało. Król błagał Boga, aby je oszczędził – pościł i leżał na podłodze w worze pokutnym. – Slajd 17
18
Jednak siódmego dnia dziecko umarło. Kiedy Dawidowi przekazano tę wiadomość, wstał z ziemi, umył się, namaścił, zmienił szaty i udał się do domu Pana, gdzie złożył pokłon. Przestał też pościć i poszedł do Batszeby, aby ją pocieszyć. – Slajd 18
19
Jakiś czas później Dawidowi i Batszebie urodził się kolejny syn, któremu nadano imię Salomon. A Pan ukochał to dziecko i posłał proroka Natana, aby je błogosławił, nadając mu imię Jedidiasz, co znaczy „Przyjaciel Boga”. Kiedy Salomon podrósł, został następnym królem Izraela.<br/> – Slajd 19
20
Slajd 20