Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Dawid sprowadza Arkę Przymierza

Pierwsza próba sprowadzenia Arki do Jerozolimy kończy się katastrofą. Później Dawid ponawia próbę i oddaje cześć Bogu.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Po tym, jak król Saul i Jonatan zginęli w bitwie, Dawid został namaszczony na króla – najpierw nad plemieniem Judy, a potem nad pozostałymi plemionami. Miał wtedy 30 lat. – Slajd 1
2
Początkowo, przez siedem i pół roku, jego siedziba królewska znajdowała się w Hebronie. Potem postanowił się przenieść do Jebus (nazwanego później Jerozolimą), zamieszkanego przez Jebuzejczyków. – Slajd 2
3
Jerozolima, miasto wznoszące się na górze Syjon, było potężną twierdzą, a jego mieszkańcy przechwalali się przed Dawidem: „Nie wejdziesz tutaj, nawet ślepi i kulawi przepędzą cię!”. – Slajd 3
4
Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon i uczynił Jerozolimę „Miastem Dawidowym”. Potem obudował ją też wokoło i rozszerzył. A Pan był z nim we wszystkim, co robił. – Slajd 4
5
Chiram, król Tyru, przysłał do Dawida posłów wraz z drewnem cedrowym oraz cieśli i murarzy, którzy wybudowali królowi Izraela pałac. Dawid przekonał się, że to sam Pan ustanowił go władcą i że przydał jego królestwu znaczenia. Dlatego też chciał uczynić Jerozolimę miejscem oddawania czci Bogu. – Slajd 5
6
Arka Przymierza pozostała w domu Abinadaba w Kiriat-Jearim przez 92 dni. Dawid chciał ją sprowadzić do Jerozolimy i umieścić w namiocie, który dla niej postawił. – Slajd 6
7
Wszyscy Izraelici zgromadzili się w Kiriat-Jearim, a Arkę Przymierza umieszczono na nowym wozie. Wóz ten prowadzili Uzza i Achio, którzy byli nieposłuszni Bożemu nakazowi mówiącemu, że Arkę mogą dotykać tylko Lewici. – Slajd 7
8
Dawid i inni Izraelici tańczyli i grali z całej siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach: lutniach, cytrach, fletach, bębnach, grzechotkach i cymbałach. – Slajd 8
9
Kiedy doszli do klepiska Nakona, woły potknęły się, a Uzza wyciągnął rękę ku Arce Bożej, aby ją przytrzymać, ale Boży gniew zapłonął na Uzzę i Pan uderzył go za to wykroczenie, tak że zginął na miejscu. – Slajd 9
10
Dawid przestraszył się i zapytał: „Jak ma być sprowadzona do mnie Skrzynia Boża?”.<br/>Arka została zatem zabrana do domu Obeda Edomczyka i pozostała tam przez trzy miesiące.<br/> – Slajd 10
11
Kiedy Skrzynia Boża przebywała w tym domu, Pan błogosławił Obeda i jego rodzinę ze względu na nią. Kiedy Dawid dowiedział się o tym, postanowił sprowadzić ją do Jerozolimy. Tym razem jednak zgodnie z przepisami, które otrzymał Mojżesz. – Slajd 11
12
„Nikt nie powinien nosić Arki Bożej oprócz Lewitów, gdyż to ich raz na zawsze wybrał Pan do jej noszenia i obsługiwania”, ogłosił Dawid. <br/>Za każdym razem, kiedy Lewici niosący Arkę zrobili sześć kroków, Dawid składał Bogu ofiarę.<br/> – Slajd 12
13
Dawid kazał Lewitom, aby wybrali śpiewaków, którzy przy wtórze gry na lutniach, cytrach oraz cymbałach, będą głośno i radośnie śpiewać. Muzykom przewodzili Heman, Asaf i Berechiasz.<br/> – Slajd 13
14
Lewici i Dawid byli ubrani w piękne, białe, jedwabne płaszcze. Przenoszeniem Arki kierował Kenaniasz, przełożony Lewitów. – Slajd 14
15
Izraelici sprowadzili Arkę do Jerozolimy głośno i radośnie wołając i grając na rogach, trąbach, cymbałach, lutniach oraz cytrach. – Slajd 15
16
Kiedy Arkę Przymierza wnoszono do Jerozolimy, Michal, córka Saula, spoglądała przez okno, <br/>a widząc, jak król Dawid skacze i tańczy przed Panem, wzgardziła nim w swoim sercu.<br/> – Slajd 16
17
Lewici wnieśli Arkę do Jerozolimy i umieścili w namiocie, który postawił dla niej Dawid. Kiedy król złożył ofiary całopalne i pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana, a potem dał każdemu Izraelicie bochenek chleba, placek daktylowy i placek z rodzynkami. Następnie wszyscy rozeszli się do domów. – Slajd 17
18
A kiedy Dawid powrócił do swojego pałacu, jego żona Michal powiedziała do niego: „Ale godnie zachował się dziś król Izraela! Rozebrał się i na pół nagi, na oczach niewolnic swoich sług, jak zwykły prostak, robił z siebie widowisko!”.<br/>„To przed Panem grałem i tańczyłem! Przed obliczem Pana, który wybrał mnie na władcę Izraela. To Jego będę wielbił!”, odpowiedział Dawid.<br/> – Slajd 18
19
Slajd 19