Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Daniel i tajemniczy napis

Król Belszassar nie rozumie znaczenia napisu na ścianie.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Król Nebukadnessar wysiedlił do Babilonii mieszkańców Judei. Jednym z tych wysiedleńców był chłopiec o imieniu Daniel. Został on później przełożonym doradców króla. Kiedy Daniel się zestarzał, król Nebukadnessar zmarł, a władzę sprawował król Belszassar. – Slajd 1
2
Pewnego razu król Belszassar wyprawił ucztę, na którą zaprosił tysiąc swoich dostojników. – Slajd 2
3
Kiedy król Nebukadnessar najechał na Jerozolimę, zabrał ze świątyni złote i srebrne naczynia. Król Belszassar rozkazał przynieść je teraz na przyjęcie i pili z nich wino – on oraz  jego dostojnicy. – Slajd 3
4
Król, jego dostojnicy, jego żony i nałożnice pili wino z kielichów zabranych ze świątyni Pana. A pijąc, wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drewna i kamienia. – Slajd 4
5
Nagle ukazały im się palce ludzkiej ręki, które pisały na tynku, za świecznikiem, na ścianie pałacu królewskiego. Król zbladł ze strachu. Poczuł słabość w biodrach, a kolana wyraźnie mu drżały.<br/> – Slajd 5
6
Król wezwał czarowników, mędrców, astrologów i jasnowidzów i powiedział do nich: „Tego, kto odczyta napis i powie mi, co on znaczy, każę przyodziać w purpurę, zawiesić mu na szyi złoty łańcuch i będzie rządził jako trzeci w królestwie”. – Slajd 6
7
Nikt jednak z wezwanych mędrców nie był w stanie odczytać napisu ani wyjaśnić jego znaczenia. Wtedy król jeszcze bardziej się przeraził, zbladł, a jego doradcy stali zaniepokojeni. – Slajd 7
8
Kiedy matka króla dowiedziała się o tym, poszła szybko do sali biesiadnej i powiedziała do swojego syna: „W twoim królestwie jest człowiek, w którym przebywa  duch świętych bogów. Za czasów twojego ojca szukano u niego oświecenia, zrozumienia i boskiej mądrości. On umie wyjaśniać sny, odgadywać zagadki i rozwiązywać różne problemy. Poślij po Daniela, a on powie ci, co znaczy ten napis”. – Slajd 8
9
Kiedy Daniel stanął przed królem, ten powiedział do niego: „Słyszałem, że potrafisz tłumaczyć różne rzeczy i rozwiązywać trudne problemy. Jeżeli więc odczytasz mi ten napis i powiesz, co on znaczy, zostaniesz ubrany w purpurę, każę ci zawiesić na szyi złoty łańcuch i będziesz jako trzeci panował w moim królestwie. – Slajd 9
10
„Zatrzymaj sobie te dary – odpowiedział Daniel. – Podobnie jak twój ojciec, Nebukadnessar, ty również nie uniżyłeś się przed Bogiem, ale występowałeś przeciwko Panu Niebios. Kazałeś przynieść naczynia z Jego Świątyni i piliście z nich wino. A przy tym wysławialiście waszych bożków ze złota, srebra, brązu, żelaza, drewna i kamienia”. – Slajd 10
11
„Dlatego Bóg posłał tę dłoń, aby napisała tutaj wiadomość: Mene, mene, tekel, ufarsin”. – Slajd 11
12
„A słowa te oznaczają:<br/>Mene – Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. <br/>Tekel – zostałeś zważony na wadze i okazało się, że jesteś zbyt lekki. <br/>Peres – twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom oraz Persom”.<br/> – Slajd 12
13
Wtedy Belszassar rozkazał ubrać Daniela w purpurę i włożyć mu na szyję złoty łańcuch. Następnie ogłoszono, że jako trzeci będzie rządził w królestwie. – Slajd 13
14
Tej samej nocy król babiloński Belszassar został zamordowany, a władzę w Babilonii objął Med Dariusz. – Slajd 14
15
Slajd 15