Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Daniel tłumaczy sen królowi

Bóg objawia Danielowi sen króla Nebukadnessara i jego znaczenie.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Kiedy armia babilońska podbiła Jerozolimę, uprowadziła Judejczyków do niewoli w Babilonie. Jedną z osób wybranych na służbę u króla Nebukadnessara był młody chłopak o imieniu Daniel.<br/> – Slajd 1
2
Pewnej nocy królowi śnił się sen, który go przestraszył i sprawił, że nie mógł już zasnąć. – Slajd 2
3
Wezwał więc wróżbitów, czarowników, astrologów i innych mędrców babilońskich, aby opowiedzieli mu jego sen. „Królu, żyj na wieki! – zawołali mędrcy. – Opowiedz swoim sługom ten sen, a my wytłumaczymy, co on oznacza”. – Slajd 3
4
„Nie – odpowiedział Nebukadnesar. – To wy opowiecie mi mój sen, a następnie mi go wyjaśnicie”. Jednak wróżbici babilońscy błagali króla: „Niech król opowie swoim sługom ten sen, a my go wyjaśnimy”. – Slajd 4
5
Jednak Nebukadnessar zagroził im: „Jeżeli mi nie opowiecie i nie wytłumaczycie tego snu, każę was rozsiekać na kawałki, a wasze domy będą obrócone w kupy gruzu”. „Nikt nie jest w stanie czegoś takiego uczynić, oprócz bogów, którzy jednak nie mieszkają wśród ludzi” –  bronili się wróżbici. Słowa te tak bardzo rozgniewały króla, że rozkazał stracić wszystkich mędrców babilońskich.<br/> – Slajd 5
6
Kiedy Daniel usłyszał o tym, zapytał Arioka, dowódcy gwardii królewskiej o szczegóły całej sprawy. Po rozmowie z nim uświadomił sobie, że jego życie także jest w niebezpieczeństwie. Poszedł więc do króla i poprosił, aby dał mu czas na wyjaśnienie snu. – Slajd 6
7
Potem poszedł do domu i opowiedział o wszystkim swoim przyjaciołom: Chananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Wezwał ich do modlitwy, aby Bóg wyjawił im ten sekret, bo inaczej stracą życie. Jeszcze tej nocy Bóg objawił Danielowi tę tajemnicę. A on uwielbił za to Pana. – Slajd 7
8
Następnie Daniel udał się do Arioka i powiedział, aby nie zabijał mędrców babilońskich, ale zaprowadził go przed króla, bo on potrafi wyjaśnić mu sen. Kiedy Daniel stanął przed królem, powiedział: „Tajemnicy, o którą król pyta, nie mogą wyjawić ani mędrcy, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrologowie. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice. A sen, który miałeś, królu,  był taki”... – Slajd 8
9
„Ukazał ci się posąg ogromnych rozmiarów, od którego bił blask. Stanął on przed tobą i wzbudził w tobie przerażenie. Głowa tego posągu była ze złota, piersi i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z brązu, nogi z żelaza, a stopy częściowo z żelaza, a częściowo z gliny. Kiedy patrzyłeś na posąg, z góry oderwał się kamień, mimo iż nikt go nawet nie dotknął i runął na stopy z żelaza i gliny, miażdżąc je. Wtedy rozsypały się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto. Powiał wiatr i uniósł te kawałki w górę, tak że nawet ślad po nich nie pozostał. Kamień zaś, który uderzył w posąg, zamienił się w górę tak potężną, że wypełniła całą ziemię”. – Slajd 9
10
Potem Daniel wyjaśnił sen:„Królu, ty jesteś tą głową ze złota. Ciebie Bóg niebios obdarzył królestwem, mocą, siłą i chwałą. W twoje ręce powierzył wszystko, co żyje na ziemi. Po tobie jednak nastanie inne królestwo – srebrne – mniejsze od twojego, a potem jeszcze jedno – z brązu. Wreszcie przyjdzie królestwo czwarte, tak twarde jak żelazo. W czasach tego królestwa wszystko będzie zmiażdżone i skruszone. Stopy, które widziałeś, częściowo z żelaza, a częściowo z gliny, oznaczają, że królestwo to będzie niejednolite – po części słabe, a po części mocne. Zaś kamień, który oderwał się z góry bez udziału człowieka, oznacza Królestwo, które ustanowi Bóg. Ono nigdy nie będzie zniszczone. To ono zmiażdży i zniszczy wszystkie królestwa, ale samo trwać będzie na wieki”. – Slajd 10
11
Kiedy król usłyszał to wyjaśnienie, padł na twarz, oddał cześć Danielowi i powiedział: „Rzeczywiście, wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnice, bo ty potrafiłeś odsłonić mi ten sekret”. – Slajd 11
12
Slajd 12