Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Stworzenie świata

Historia stworzenia świata i życia.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia była pusta i bezładna. Ciemność panowała nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Wtedy Bóg powiedział: „Niech się stanie światłość!”. I stała się światłość. Bóg nazwał światło dniem, a ciemność nocą. Wszystko to stało się w pierwszym dniu stworzenia.<br/> – Slajd 1
2
Drugiego dnia Bóg stworzył sklepienie. Oddzielił też wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem. Samo zaś sklepienie nazwał niebem.<br/> – Slajd 2
3
Trzeciego dnia Bóg polecił, aby wody zebrały się i utworzyły morza. Wtedy też ukazał się suchy ląd. – Slajd 3
4
Bóg powiedział następnie: „Niech ziemię pokryje roślinność! Niech wyrosną rośliny wydające nasienie oraz drzewa owocowe, których owoce zawierają nasiona!”. – Slajd 4
5
I stało się wszystko, co powiedział Bóg. Na ziemi pojawiła się trawa, różnego rodzaju rośliny i drzewa z nasionami, które dają początek nowym roślinom. – Slajd 5
6
Pan Bóg spojrzał na te wszystkie rośliny i uznał, że tak jest dobrze.<br/> – Slajd 6
7
Czwartego dnia Pan Bóg stworzył słońce, księżyc i gwiazdy. Słońce rządziło dniem, a księżyc nocą. I Bóg uznał to za dobre. – Slajd 7
8
Piątego dnia Bóg powiedział: „Niech w morzach pojawi się mnóstwo żywych istot, a nad ziemią niech zaczną latać ptaki!”. Potem pobłogosławił je i powiedział: „Rozradzajcie się i rozmnażajcie! Napełniajcie morza i ziemię!”. Widząc swoje dzieło stworzenia, Bóg ponownie uznał je za dobre. – Slajd 8
9
Szóstego dnia Bóg powiedział: „Niech na ziemi pojawi się wiele gatunków zwierząt!”.<br/> – Slajd 9
10
I w tym dniu  stworzył bydło, płazy i dzikie zwierzęta. – Slajd 10
11
Wtedy Pan Bóg ponownie stwierdził, że to było dobre.<br/> – Slajd 11
12
Następnie  Bóg powiedział: „Stwórzmy człowieka na wzór i podobieństwo nasze, aby panował nad istotami, które żyją w wodzie i nad ptakami, które latają w powietrzu, i nad zwierzętami na ziemi”. Pan Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza dech życia. W ten sposób człowiek stał się żywą istotą. – Slajd 12
13
Bóg nazwał człowieka Adam i umieścił go w ogrodzie, który zasadził, w Edenie. Adam uprawiał ten ogród i doglądał go. – Slajd 13
14
Mógł jeść do woli owoce z prawie każdego drzewa tego ogrodu. – Slajd 14
15
W środku ogrodu rosły dwa szczególne drzewa. Jedno było drzewem życia, a drugie drzewem poznania dobra i zła. Bóg powiedział do Adama:  „Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść owoce, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz”. – Slajd 15
16
Bóg przyprowadził do Adama wszelkie zwierzęta, aby je nazwał.<br/> – Slajd 16
17
I Adam nadał nazwy wszystkim zwierzętom. – Slajd 17
18
Potem Pan powiedział: „Niedobrze jest człowiekowi samemu. Uczynię mu odpowiednią pomoc”. – Slajd 18
19
Bóg zesłał na Adama głęboki sen. A kiedy on spał, Bóg wziął jedno z jego żeber i ukształtował z niego kobietę. – Slajd 19
20
Bóg przyprowadził kobietę do Adama, a ten powiedział: „Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie nazwana mężatką, ponieważ z męża została wzięta.  Dlatego opuści mąż swojego ojca i swoją matkę i złączy się z żoną swoją, i stanie się z nią jednym ciałem”. – Slajd 20
21
A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie odczuwali przed sobą wstydu. – Slajd 21
22
Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął dzień szósty. A siódmego dnia Bóg odpoczął. Pobłogosławił dzień siódmy i ustanowił go świętym, bo w nim odpoczął po dokonaniu dzieła stworzenia.<br/> – Slajd 22
23
Slajd 23