Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Mędrcy odwiedzają Jezusa

Mędrcy ze Wschodu podążają za gwiazdą, aby znaleźć Jezusa.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
W kraju na Wschodzie mieszkali mędrcy, którzy pewnego dnia zobaczyli na niebie nową, ogromną i jasną gwiazdę. Był to dla nich znak, że narodził się nowy król. Spakowali więc dary dla tego króla i wyruszyli, aby go odnaleźć. – Slajd 1
2
Przez wiele tygodni podążali za tą gwiazdą, a ona prowadziła ich w kierunku Jerozolimy, do kraju Izraelitów, w którym panował król Herod. – Slajd 2
3
Kiedy mędrcy dotarli do tego miasta, zaczęli pytać: „Gdzie jest ten nowo narodzony król Żydów? Bo zobaczyliśmy u nas, na Wschodzie, Jego gwiazdę i przybyliśmy złożyć Mu hołd”. – Slajd 3
4
Kiedy usłyszał o tym król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Wezwał więc wszystkich arcykapłanów oraz nauczycieli Prawa i wypytywał ich, gdzie miał się urodzić Mesjasz. – Slajd 4
5
Odpowiedzieli mu:  „W Judei, w Betlejem, zgodnie ze słowami proroka: A ty, Betlejem, w ziemi judzkiej, wcale nie jesteś najmniejsze wśród książęcych miast Judei, bo z ciebie będzie pochodził władca, pasterz mojego ludu izraelskiego”. – Slajd 5
6
Wtedy Herod wezwał mędrców na potajemne spotkanie i wypytywał ich, kiedy dokładnie ukazała się gwiazda. Potem posłał ich do Betlejem i powiedział: „Idźcie tam i wypytajcie się dokładnie o to dziecko. A gdy je znajdziecie, dajcie mi znać, abym i ja poszedł i oddał mu pokłon”. Tak naprawdę król chciał zabić Jezusa. – Slajd 6
7
Mędrcy wysłuchali Heroda i ruszyli dalej, a gwiazda, którą przedtem widzieli, prowadziła ich aż do miejsca, gdzie znajdowało się Dziecko. Tam się zatrzymała. – Slajd 7
8
A gdy znaleźli Jezusa, upadli na kolana i oddali Mu hołd. Potem wyciągnęli swe skarby i ofiarowali Mu: złoto, kadzidło i mirrę. – Slajd 8
9
Później we śnie otrzymali nakaz, aby nie wstępować do Heroda, dlatego inną drogą wrócili do swego kraju.<br/> – Slajd 9
10
Po ich odejściu anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i powiedział: „Wstań, weź Dziecko, Jego matkę i uciekaj do Egiptu. Tam czekaj na dalsze polecenia. Herod bowiem będzie poszukiwał Dziecka, aby Je zabić”. – Slajd 10
11
Józef wstał jeszcze w nocy, zabrał Dziecko oraz Marię i wyruszył w długą drogę w kierunku Egiptu. – Slajd 11
12
Gdy Herod zorientował się, że mędrcy go zmylili, bardzo się rozgniewał i kazał pozabijać w Betlejem i w okolicy wszystkich chłopców w wieku do dwóch lat. Ten wiek ustalił na podstawie rozmowy, którą wcześniej odbył z mędrcami. – Slajd 12
13
Po śmierci Heroda ukazał się Józefowi w Egipcie podczas snu anioł Pana i powiedział: „Wstań, weź Dziecko i Jego matkę i wracaj do Izraela, bo umarli już ci, którzy chcieli je zabić”. – Slajd 13
14
Kiedy wrócili do swej ojczyzny, Bóg powiedział Józefowi, aby udali się do Galilei. Tam zamieszkali w miasteczku Nazaret. W ten sposób wypełniły się zapowiedzi proroków, że Jezus będzie nazwany Nazarejczykiem. – Slajd 14
15
Slajd 15