Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Miasto poświęcone Bogu

Ezdrasz odczytuje Boże prawo przed Bramą Wodną.
1
Po odbudowaniu murów Jerozolimy, na dużej przestrzeni, przy Bramie Wodnej zbudowano specjalną platformę. Ponad 50 tysięcy ludzi zebrało się, aby słuchać, jak Ezdrasz odczytuje im Boże prawa. Gdy Ezdrasz czytał przez ponad trzy godziny, w tłumie było 13 nauczycieli, którzy pomagali ludziom je zrozumieć. – Slajd 1
2
Gdy ludzie dowiadywali się, jak Bóg chce, by żyli, zaczynali płakać i wyznawać swój grzech. Ezdrasz powiedział: „Ten dzień jest święty dla naszego Pana. Nie smućcie się, bo radość Pana jest waszą siłą”. – Slajd 2
3
Był to czas, aby zachęcić ludzi do odbudowy domów w mieście i wprowadzenia się do nich. Najpierw przywódcy zamieszkali w Jerozolimie, a jedna na dziesięć rodzin mieszkających poza miastem zrobiła to samo. Nehemiasz postawił swojego brata Hananiego na czele miasta. Inni byli odpowiedzialni za pilnowanie bram i oddawanie chwały Bogu w świątyni. – Slajd 3
4
Teraz, gdy ludzie uporządkowali swoje życie z Bogiem, nadszedł czas, by poświęcić miasto z dziękczynieniem i uwielbieniem.<br/>Zaproszeni zostali ludzie z całej Judei. Nehemiasz podzielił ich na dwie grupy, które miały iść murami miejskimi w różnych kierunkach. Ezdrasz i jedna grupa poszli w prawo, a Nehemiasz prowadził drugą w lewo i obie spotkały się w pobliżu świątyni. Wszyscy śpiewali i oddawali chwałę Bogu oraz przynosili dary, aby Go uczcić. – Slajd 4
5
Nehemiasz prowadził lud przez 12 lat, zanim powrócił do króla Persji. <br/>Jakiś czas później wrócił do Jeruzalem i dowiedział się, że arcykapłan Eliaszib dał Tobiaszowi pokój w świątyni, w którym mógł przechowywać różne rzeczy. Tobiasz był jednym z tych, którzy sprzeciwiali się odbudowie. Nehemiasz natychmiast wyrzucił Tobiasza i jego rzeczy ze świątyni i kazał oczyścić pomieszczenie. Zatrzymał również kupców przychodzących do miasta w dzień szabatu, aby handlować. Następnie ostrzegł mężczyzn, którzy poślubili kobiety z pogańskich środowisk, że one odciągną ich od czczenia Boga, aby czcić bożki. Nehemiasz chciał, aby lud Boży kochał Boga i był Mu posłuszny z całego serca.<br/>Bóg chciał odbudować mury miasta, ale ważniejsze było odbudowanie życia ludzi, aby stali się silni i posłuszni. – Slajd 5
6
Slajd 6