Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Debora i Barak uwalniają Izraela

Debora i Barak ufają Bogu w kwestii zwycięstwa.
1
Przez 20 lat naród izraelski oddawał cześć bożkom zamiast Bogu. W rezultacie Bóg pozwolił, aby Izraelici byli uciskani przez swoich wrogów, którym przewodzili generał Sisera i król Kanaanu Jabin. Wrogowie kradli ich żelazo i narzędzia, więc Izraelici mieli niewiele broni. Najeżdżali ich ziemię, by kraść plony i traktowali ich okrutnie.<br/>Kiedy Izraelici nie mogli tego dłużej znieść, wołali do Pana, aby ich wybawił. – Slajd 1
2
Bóg wzbudził dobrą i mądrą osobę, by została sędzią Izraela. Miała na imię Debora. Jej zadaniem było nauczanie Izraela Bożych praw i pomaganie im w rozróżnianiu pomiędzy tym, co jest dobre, a co złe. Debora sprawowała sąd pod drzewem palmowym na wzgórzach Efraima.<br/>Pewnego dnia wysłała posłańców do Baraka, który mieszkał na północy Izraela, aby poprosić go, by przyszedł i spotkał się z nią. – Slajd 2
3
Gdy Barak przybył, powiedziała mu: „Pan, Bóg Izraela, chce, abyś udał się na górę Tabor i wziął ze sobą 10 tysięcy wojowników. Bóg przyprowadzi do walki z tobą generała Siserę z jego rydwanami i oddziałami, a ty odniesiesz nad nimi zwycięstwo”.<br/>Barak odpowiedział: „Wyruszę tylko wtedy, gdy ty pójdziesz ze mną”.<br/>Debora zgodziła się, gdyż ufała Bogu, ale powiedziała do Baraka: „Ponieważ zwlekałeś z wyruszeniem na bitwę, zaszczyt zwycięstwa nie przypadnie tobie, lecz kobiecie”. – Slajd 3
4
Barak, Debora i 10 tysięcy wojowników zgromadzili się na górze Tabor. Generał Sisera zebrał 30 tysięcy dobrze uzbrojonych ludzi z dziewięciuset rydwanami w dolinie rzeki Kiszon poniżej nich.<br/>Choć wróg miał przewagę liczebną, Debora oświadczyła: „Ruszajcie! To jest dzień, w którym Pan odda Siserę w wasze ręce. Czyż Pan nie idzie przed wami?”.<br/>Barak poprowadził swoich 10 tysięcy ludzi do ataku. – Slajd 4
5
W tym momencie Pan zesłał ogromną burzę z ulewnym deszczem, gradem, błyskawicami i grzmotami. Rzeka wylała, a ciężkie rydwany Sisery utknęły w błocie. Ludzie Sisery spanikowali i zostali pokonani przez wojowników Baraka. Sisera wyskoczył z rydwanu i uciekał na piechotę z pola walki. – Slajd 5
6
Uciekł, by znaleźć schronienie w namiocie kobiety o imieniu Jael. Kiedy jednak zasnął z wyczerpania, kobieta ta wbiła mu kołek w głowę i zabiła go. Tak więc to kobieta stała się bohaterką zwycięstwa nad Siserą – tak jak Bóg zapowiedział. Tego samego dnia Bóg pokonał króla Kanaanu Jabina, który został później zabity.<br/>Debora i Barak uczcili to zwycięstwo pieśnią pochwalną dla Boga (patrz: Sędziów 5). Odtąd w kraju zapanował pokój na 40 lat. – Slajd 6
7
Slajd 7